Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 31.03.2022 г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 31.03.2022 г.


БРОЙ НЕЗАЕТИ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЕЗИКОВИ ЗНАНИЯ

КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ

1

2422-6046/Старши експерт

Висше / Архитектура, строителство и геодезия

 

Компютърни умения

1

2422-6041/Главен експерт

Висше / Архитектура, строителство и геодезия (пътно строителство), Висше / Архитектура, строителство и геодезия (промишлено и гражданско строителство), Висше / Архитектура, строителство и геодезия (ВиК)

 

специализирани програми

2

2222-6001/Акушерка

Висше / Здравни грижи (Акушерство)

 

MS Office

4

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра)

 

MS Office

1

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (медицинска сестра), Висше / Здравни грижи (медицински фелдшер)

 

 

1

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (медицинска сестра), Полувисше / Здравни грижи (медицинска сестра)

 

 

1

2411-6010/Вътрешен одитор

Висше / Икономика (Специалност Финанси, Сертификат за вътрешен одитор)

 

офис пакет

1

2211-7004/Лекар, вътрешни болести

Висше / Медицина (Вътрешни болести)

 

MS Office

1

2212-7020/Лекар, нервни болести

Висше / Медицина (Нервни болести)

 

MS Office

1

2212-7022/Лекар, нефрология

Висше / Медицина (Нефрология)

 

MS Office

1

3119-3044/Технолог

Висше / Общо инженерство (Текстилна техника )

 

 

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (български език и литeратура)

 

Офис пакет, разработване на уебсайт, електронни платформи

1

2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Педагогика на обучението по български и английски език)

 

Интернет и електорнна поща

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по български език и литература)

 

WORD, EXCEL, ел. поща

1

2132-6002/Агроном

Висше / Растениевъдство  ( Декоративна растителност и ландшафтен дизайн)

Английски

Компютърни умения

1

2422-5040/Младши експерт

Висше / Социални дейности

 

офис пакет

1

3111-3009/Техник, химия

Висше / Химически науки

 

Електронни таблици

3

5131-2004/Сервитьор

Средно

 

 

1

9622-0001/Общ работник

Средно

 

 

1

3312-5001/Кредитен специалист, банка

Средно / Администрация и управление

 

 

1

3359-3026/Главен специалист

Средно / Архитектура, урбанизъм и геодезия (Строителство и архитектура)

 

Компютърни умения

1

9112-0004/Чистач/ Хигиенист

Средно / Други неопределени специалности

 

 

1

2434-6004/Консултант, продажби ИКТ

Средно / Маркетинг и реклама, Основно

 

 

1

3322-3005/Консултант (промотьор), продажби

Средно / Маркетинг и реклама, Основно, Висше

 

 

5

7211-1001/Леяр

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

 

 

5

7214-2007/Монтажник, метални конструкции

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

 

 

2

7222-3011/Шлосер

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

 

 

1

7223-1015/Стругар

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

 

 

1

7223-1015/Стругар

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

 

 

1

7223-2020/Машинен оператор, металорежещи машини

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

 

 

2

7223-2035/Оператор, преса за метал

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

 

 

1

7223-2041/Фрезист

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

 

 

1

7223-2042/Шлайфист

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

 

 

3

7223-3004/Настройчик, металообр. машини с цифрово управление

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

 

MS Office приложения

2

7233-2009/Механик, промишлено оборудване

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

 

 

2

7233-2032/Шлосер-монтьор

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

 

 

1

8122-2013/Машинен оператор, оцветяване на метал

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

 

 

4

7212-1001/Заварчик

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Заварчик)

 

 

2

7212-1001/Заварчик

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (правоспособност за заварчик)

 

 

3

8343-2002/Кранист (подвижен)

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Правоспособност за управление на електрически мостови кран)

 

 

5

7211-2057/Формовчик

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия, Основно

 

 

2

8111-2034/Сондьор

Средно / Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми

 

 

2

7231-2001/Автомонтьор

Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

 

 

1

8322-2002/Шофьор, лек автомобил до 9 места

Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

 

 

3

8344-2004/Водач, мотокар

Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Правоспособност за управление на мотокар/газокар)

 

 

1

7231-3008/Автомеханик

Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Професионални познания по устройство на автомобила.), Висше / Транспорт, корабоплаване и авиация (Професионални познания по устройство на автомобила.)

Английски

Интернет и електронна поща

2

8332-2005/Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона

Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства, Основно

 

 

2

8332-2004/Шофьор, специален тежкотоварен автомобил

Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства, Основно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

 

 

1

7543-3004/Инспектор, качество на производствените процеси

Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло, Висше / Материали и материалознание

 

 

1

8152-2002/Секционен майстор

Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

 

 

2

7318-1019/Апретурист, влакна/текстил

Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи, Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи, Начално

 

 

3

4212-3008/Крупие

Средно / Пътувания, туризъм и свободното време

 

 

1

4120-2001/Секретар

Средно / Секретарски и административни офис дейности

Английски

работа с Offis пакет

1

3359-3022/Старши специалист

Средно / Строителство (строителен техник)

 

специализирани програми

1

3322-3003/Търговски представител

Средно / Търговия на едро и дребно

Английски

Компютърни умения

1

5223-2001/Продавач-консултант

Средно / Търговия на едро и дребно

 

 

1

5223-2001/Продавач-консултант

Средно / Търговия на едро и дребно

 

 

1

5223-2002/Асистент-продавач

Средно / Търговия на едро и дребно

 

Работа с компютър

3

5245-0001/Обслужващ, бензиностанция/газостанция

Средно / Търговия на едро и дребно

 

 

2

5223-2001/Продавач-консултант

Средно / Търговия на едро и дребно, Висше

 

 

3

5223-2001/Продавач-консултант

Средно / Търговия на едро и дребно, Основно, Начално, Висше

 

 

1

3321-3003/Застрахователен брокер

Средно / Финанси, банково и застрахователно дело, Висше / Икономика (Застраховане)

 

работа с Офис пакет

1

7549-2005/Лаборант

Средно / Химия, Висше / Химични технологии

 

 

2

5120-2001/Готвач

Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

 

 

2

5120-2001/Готвач

Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

 

 

2

5120-2001/Готвач

Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

 

 

1

5120-2001/Готвач

Средно / Хранителни технологии (Кулинар-готвач)

 

 

1

5120-2001/Готвач

Средно / Хранителни технологии (Технология на производството и обслужването в общественото хранене-готвач технолог)

 

 

1

4224-2001/Рецепционист, хотел

Средно, Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)

 

Базови умения за работа с компютър

1

4412-3005/Пощенски раздавач (пощальон)

Основно

 

 

1

9313-0001/Общ работник, строителство на сгради

Основно

 

 

4

7212-1001/Заварчик

Основно / Машиностроене, металообработване и металургия (Правоспособност за заварчик на АРГОН (и/или с ЦО2 и електрод) за заваряване на газови инсталации. Задължително със сертификат TUF)

 

 

1

9412-0003/Работник, кухня

Основно, Начално

 

 

1

8141-2006/Машинен оператор, вулканизиране на каучукови изделия

Основно, Средно / Други неопределени специалности

 

 

1

5223-2001/Продавач-консултант

Основно, Средно / Търговия на едро и дребно

 

 

3

5223-2001/Продавач-консултант

Основно, Средно / Търговия на едро и дребно, Начално, Висше

 

 

1

5322-1002/Личен асистент

Професионална квалификация (Личен асистент), Основно

 

 

3

6221-1005/Работник, ферма (рибовъд)

Начално, Без образование

 

 

3

9321-0006/Опаковач

Начално, Основно, Средно, Висше

 

 

1

9329-0020/Работник, консервна фабрика

Без образование, Основно, Средно, Начално

 

 

 ТРАЙНО НЕЗАЕТИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 31.03.202г. 

Дирекция "Бюро по труда" Казанлък няма обявени трайно незаети свободни работни места.

Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

 ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - КАЗАНЛЪК

БУЛ. "АЛ. БАТЕНБЕРГ" № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 
Банер

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж