Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 15.06.2021 г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 15.06.2021 г.БРОЙ НЕЗАЕТИ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЕЗИКОВИ ЗНАНИЯ

КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ

1

9622-0001/Общ работник

Средно

 

 

1

2359-5043/Ръководител, компютърен кабинет

Висше / Комуникационна и компютърна техника (Съгласно Наредба №15 от 22.07.2019г. за статута и проф. развитие на учителите, директорите и педаг. специалисти.)

 

 

1

2634-6003/Психолог, училищен

Висше / Психология (Съгласно Наредба №15 от 22.07.2019г. за статута и проф. развитие на учителите, директорите и педаг. специалисти.)

 

Офис пакет, разработване на уебсайт, електронни платформи в сферата на образованието

1

2359-6002/Помощник-директор, учебната дейност

Висше (Съгласно Наредба №15 от 22.07.2019г. за статута и проф. развитие на учителите, директорите и педаг. специалисти.)

 

Офис пакет, разработване на уебсайт, електронни платформи в сферата на образованието

1

7211-1001/Леяр

Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (Леярство), Основно

 

 

1

9112-0003/Чистач, производствени помещения

Основно

 

 

1

5223-2001/Продавач-консултант

Средно (Желателно е кандидата да има познания по устройството на автомобила.)

Английски

База данни

1

5120-2001/Готвач

Средно / Хранителни технологии (кулинар-готвач)

 

 

3

5414-1007/Охранител

Средно

 

 

1

5131-2004/Сервитьор

Средно

 

 

1

9112-0004/Чистач/ Хигиенист

Средно

 

 

3

7223-2020/Машинен оператор, металорежещи машини

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

 

 

1

3312-5001/Кредитен специалист, банка

Средно

 

 

1

4224-3002/Администратор, хотел

Висше / Туризъм

Английски

компютърни умения

1

5120-2001/Готвач

Средно / Хранителни технологии (кулинар-готвач)

 

 

15

7318-1017/Работник, сортировач

Без образование, Начално, Основно

 

 

2

5120-2001/Готвач

Средно / Хранителни технологии (Професионална квалификация Готвач)

 

 

2

5120-2003/Помощник-готвач

Средно / Хранителни технологии (Професионална квалификация Готвач, Помощник готвач)

 

 

10

9329-0020/Работник, консервна фабрика

Начално

 

 

1

9412-0003/Работник, кухня

Средно

 

 

1

6113-1002/Градинар

Основно

 

 

1

5131-2004/Сервитьор

Средно

 

 

1

2635-6003/Социален работник

Висше

 

компютърни умения

2

5131-2004/Сервитьор

Средно

 

Офис пакет

1

8331-2002/Шофьор, автобус

Средно (категория Д)

 

 

2

8113-2001/Машинен оператор, сондажно оборудване

Средно

 

 

1

5131-2004/Сервитьор

Средно

 

 

1

5120-2001/Готвач

Средно

 

 

1

4211-1012/Служител, гише в пощенска станция

Средно

 

 

5

8131-2030/Машинен оператор, производство на експлозивни вещества

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

 

 

1

5249-0001/Обслужващ, магазин

Средно

 

 

1

2422-5040/Младши експерт

Висше / Икономика, Висше / Администрация и управление

 

База данни

1

8182-2004/Огняр

Професионална квалификация / Електротехника и енергетика (машинист на котли с високо налягане), Средно / Електротехника и енергетика (машинист на котли с високо налягане)

 

 

3

7223-2019/Машинен оператор, металообработващи машини

Средно

 

 

5

9313-0001/Общ работник, строителство на сгради

Основно, Средно

 

 

1

7522-2011/Крояч, дървени модели

Средно

 

 

2

5246-0003/Обслужващ, кулинарен щанд

Средно

 

 

2

5230-1001/Касиер

Средно

 

 

1

9622-0001/Общ работник

Средно

 

 

1

5120-2004/Помощник-сладкар

Средно

 

 

1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2211-7005/Лекар, педиатрия

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина

 

 

5

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)

 

MS OFFICE

2

2222-6001/Акушерка

Висше / Здравни грижи (акушерка)

 

MS OFFICE

1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2212-7022/Лекар, нефрология

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2211-7004/Лекар, вътрешни болести

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

5

8157-2002/Машинен оператор, пералня/перачница

Средно

 

 

2

7223-1015/Стругар

Средно

 

 

5

7212-1001/Заварчик

Основно (квалификация заварчик)

 

 

3

7223-2041/Фрезист

Средно

 

 

2

7212-2021/Резач, метал

Средно

 

 

1

7223-2042/Шлайфист

Средно

 

 

10

9312-0003/Работник, строителството

Средно

 

 

1

1439-5012/Ръководител, база

Висше

Английски

Бази данни

2

5414-1007/Охранител

Основно

 

 

1

7126-2005/Водопроводчик, поддръжка

Средно / Комунално-санитарни услуги

 

 

2

7233-2027/Монтьор, текстилно оборудване

Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

 

 

1

2212-7080/Лекар, дентална, орална и лицево-челюстна хирургия

Висше / Стоматология

 

 

1

7233-2027/Монтьор, текстилно оборудване

Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

 

 

1

7411-2003/Електротехник, промишлено предприятие

Средно / Електротехника и енергетика

 

 

1

2250-7003/Ветеринар

Висше / Ветеринарна медицина

 

 

10

8219-2001/Монтажник, изделия от метал

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

 

 

10

8212-2005/Монтажник, кабели

Начално

 

 

1

4412-3005/Пощенски раздавач (пощальон)

Средно

 

работа с програмен продукт

15

5322-1002/Личен асистент

Без образование

 

 

1

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (медицинска сестра - детски профил), Висше / Здравни грижи (медицински фелдшер)

 

 

9

5322-1001/Домашен санитар

Без образование

 

 

1

5142-2003/Маникюрист

Средно

 

 

8

2264-6004/Кинезитерапевт

Висше / Медицина (кинезитерапевт)

 

 

8

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)

 

 

3

5419-2007/Спасител, басейн

Средно / Здравни грижи (Професионална квалификация воден спасител)

 

 

3

4226-2003/Рецепционист

Средно

 

Работа с компютър

8

5329-1002/Водолечител

Средно

 

 

4

5169-3009/Масажист

Средно / Здравни грижи (професионална квалификация масажист), Професионален колеж / Здравни грижи (професионална квалификация масажист)

 

 

10

5131-2004/Сервитьор

Средно

 

 

3

8157-2001/Машинен оператор, гладене в пералня

Средно, Основно

 

 

2

3434-2001/Главен готвач

Средно / Хранителни технологии (професионална квалификация главен готвач)

 

 

2

9312-0008/Работник, поддръжка

Основно, Средно

 

 

1

7411-2004/Електротехник, поддръжка на сгради

Средно

 

 

2

5151-1002/Пиколо

Средно

 

 

10

9412-0003/Работник, кухня

Средно

 

 

3

5132-2001/Барман

Средно

 

 

10

5162-1003/Камериер/камериерка, хотел

Основно, Средно

 

 

1

6113-1002/Градинар

Средно

 

 

2

9510-0003/Пазач, невъоръжена охрана

Средно

 

 

5

4224-3002/Администратор, хотел

Средно

Английски

 

1

2264-6004/Кинезитерапевт

Висше / Обществено здраве (Медицинска сестра)

 

 

2

5120-2003/Помощник-готвач

Средно, Начално, Основно

 

 

2

5120-2001/Готвач

Начално, Средно, Основно

 

 

4

5120-2003/Помощник-готвач

Средно

 

 

20

9329-0020/Работник, консервна фабрика

Начално, Професионален колеж, Средно, Основно, Без образование

 

 

1

9121-0003/Перач (ръчно)

Основно, Начално

 

 

1

5132-2001/Барман

Средно

 

 

1

5131-2004/Сервитьор

Средно

 

Работа с компютър

1

5120-2001/Готвач

Средно

 

 

1

7233-2030/Монтьор, поддръжка на инсталации и оборудване

Средно (монтьор на машини и съоръжения), Висше / Машинно инженерство (монтьор на машини и съоръжения)

 

 

1

4224-2001/Рецепционист, хотел

Средно, Висше (може с медицинско образование-мед. сестра)

 

 

1

5412-3007/Оперативен дежурен

Средно

 

Работа с компютър.

2

6221-1005/Работник, ферма (рибовъд)

Начално, Без образование

 

 

 ТРАЙНО НЕЗАЕТИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 15.06.2021 г. 

Дирекция "Бюро по труда" Казанлък няма обявени трайно незаети свободни работни места.

Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

 ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - КАЗАНЛЪК

БУЛ. "АЛ. БАТЕНБЕРГ" № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

 
Банер

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж