Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


„Местната политика като възможност за повишаване на младежката заетост”


 Сред участниците в кръгла маса на тема „Местната политика като възможност за повишаване на младежката заетост” днес в старопрестолният град В. Търново, бе и представител на МЦР-Взаимопомощ. Организатори на форума са Национален младежки форум и фондация „Фридрих Еберт”. В дискусията се включиха представители на младежки политически, синдикални и неправителствени организации, на бизнеса, община В. Търново, социалното министерство, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.


Според Мария Попова от фондация „Фридрих Еберт” нужна е цялостна и активна политика на трудовия пазар. „Такава политика, която обхваща всички аспекти на проблема, защото това е проблем, който касае както пазара, така и образователната ни система, така и осигуряването на мобилност на младите хора и реализация в чужбина”, коментира тя.

Като основни проблеми се изведоха фактите, като липса на кариерни центрове в общините, комплектността на проблиматиката чак до големия брой извинени и неизвинени отсъствия, фалшивите медицински бележки и квалификацията и преквалификацията на учителите.
Граждански мониторинг с участието на бизнеса, е идеята за образувателната ни система,  която да подсигури по-подготвени младежи за бизнеса и изграждането на консорциуми за работа по изведени държавни и местни дейности са идейте поднесени от Красимир Цанев-председател на МЦР-Взаимопомощ.

По официални  данни 19 на сто от младежите до 29-годишна възраст у нас са безработни. Ръстът е над средния за страните от Европейския съюз. Осигуряване на заетост за 22 000 души на възраст до 29 г. и намаляване на младежката безработица с 5 на сто до края на 2013 г., предвижда националната инициатива „Работа на младите хора в България”. Това каза Цветан Балевски от социалното министерство. Почти 100% от средствата по ОП „Развитие на човешките ресурси” са договорени. Стартирани са 143 процедури на обща стойност 2,4 млрд. лв. и са подписани 2030 договора. През 2011 г. в обучение по оперативната програма са включени над 20 000 лица от уязвимите групи. Близо 50 000 са обучавани за придобиване на ключови компетенции. 70 000 ученици са участвали в извънучилищни дейности и са разкрити над 470 нови форми на социални услуги  в общността.
Необходими са обединените усилия на всички, за да се реализират заложените цели в програма „Европа 2020”, отбеляза проф. Вихрен Бузов от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. „Трябват изследвания, трябва да проучим къде са проблемите, да направим оценка на досегашните политики, които определено не са били достатъчно успешни, за да се отчита 50% безработица сред младежите от 20 до 29 г.”, каза професора.
 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: