Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Община Казанлък утвърждава формулата за делегираните бюджети в образованието

Общинска администрация и директорите на училищата в Казанлък утвърдиха формулата за разпределени на средствата по единни разходни стандарти за подготовка на един ученик за училищата и едно дете в детската градина, предаде кореспондентът на радио "Фокус" – Велико Търново след разговор с Димитър Димитров , директор "Финанси и бюджет" в община Казанлък. Утвърдената формула за училищата е с основен компонент 90 % единен разходен стандарт за броя ученици плюс другите три компонента: 4 % добавка за селско училище плюс 1 % добавка за училищна площ (разгърната училищна площ) и 5 % резерв за оптимизация. По този начин директорите на казанлъшките училища и представители на общинска администрация уточниха изчисляване сумата за делегираните бюджети. На срещата бе обсъдена и формулата за разпределение на средствата по единни разходни стандарти за издръжка на едно дете в детска градина. Сумата за този делегиран бюджет предстои да се изчислява по формулата: 100 % единен разходен стандарт за брой деца в детски градини. По време на работната среща бяха уточнени и правилата за промени в разпределението по формули. Според първото правило утвърдената формула не подлежи на промяна по време на бюджетната година. Второто правило гласи: "При промяна в натуралните показатели (брой ученици и деца), по информационната система на МОН "АдминМ", първостепенният разпоредител с бюджетни кредити може да преразпредели средствата между училищата и детските градини, според няколко компонента. Според правилата за промени в разпределението по формули директорите на училищата имат право на: второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, да се разпореждат с опредените по формулата средства на училището, могат да извършват промени по бюджета си до 27-мо число на месеца и а уведомяват първостепенния разпоредител с бюджетни кредити за извършените през месеца компенсирани промени в срок до последно число на същия месец. Според уточнените правила директорите на детските градини и училищата в 14-дневен срок от утвърждаване на бюджетите им от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити трябва да представят разпределение по съответните разходни параграфи на Единната бюджетна класификация по тримесечия. По информация на Димитър Димитров предстои кметът на община Казанлък Стефан Дамянов да утвърди със заповед формулите за разпределение на средствата по единните разходни стандарти за подготовка на един ученик за училищата и едно дете от детска градина.

Деница ГЕОРГИЕВА радио "Фокус" - Велико Търново
 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: