Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


В Павел баня приеха Наредба за местните данъци и такси

Във връзка със Закона за местните данъци и такси Общинският съвет вПавел баня прие Наредба за местните данъци в общината, съобщи за радио "Фокус" –Велико Търново Гергана Иванова – главен експерт "Връзки с обществеността". Тя заяви, че данъкът, засягащ най-голяма част от населението, е този за недвижимите имоти, който по предложение на кмета на община Павел баня Станимир Радевски бе приет да бъде 1.5 промила, което е минималната стойност определена от закона. "По време на обсъждането на данъците върху превозните средства Радостин Миланов от групата на общинските представители на ДПС направи предложение за приемане на минимални стойности на размера на данъка за автомобили над 74 kW до 110 kW за 1 kW и над 110 kW за 1 kW съответно 1.30 лв. за 1 kW и 1.23 лв. за 1 kW, заложени в закона, с цел стимулиране на покупките на нови автомобили в региона. Представителите на местния парламент с единодушие подкрепиха разработването и реализирането на проект "Канализационен клон Зона Запад" с.Тъжа, община Павел баня", разказа Иванова. Тя съобщи още, че предстои да започне и процедура по провеждане на конкурси за отдаване под наем за срок от 5 години на имоти – публична общинска собственост- лекарски кабинети в здравните служби на територията на общината. По информация на Гергана Иванова, съгласно доклада на председателя на постоянната комисия /ПК/ по европейско развитие, туризъм и екология и председателя на ПК по здравеопазване, социални дейности и малцинствена интеграция, е предложено приемането на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и приемането на двугодишен план за образователно интеграция да бъде отложено за следващо заседание на Общинския съвет, тъй като е необходимо да бъде допълнително обсъдена на среща с кметовете на населени места, отдел "Закрила на детето", отдел "Социално подпомагане", представители на юридическия екип на община Павел баня, кметът на общината, двете постоянни комисии, както и представители от етническите малцинства. Датата за провеждане на кръглата маса е 20 февруари 2008 г. "Представителите на местния парламент се запознаха и с информация относно изпълнение на мероприятията към Стратегията за развитие на туризма на територията на община Павел баня и постъпилите молби и заявления във връзка с разпореждане с имоти- общинска собственост", съобщи още Иванова.

Деница ГЕОРГИЕВА радио "Фокус" - Велико Търново
 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: