Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


СНЦ „Младежки център за развитие-Взаимопомощ” взе участие в тренировъчен курс SOHO TC в Люксембург


  Единственият участник сред 14 Европейски страни в тренировъчен курс SOHO TC в Ларошете, Люксембург, 06-10.04.2011 г., като представител от България беше от СНЦ „Младежки център за развитие-Взаимопомощ” и града на розите.



В семинара участваха Армения, Белгия, България, Хърватска, Франция, Германия, Грузия, Ирландия, Италия, Косово, Люксембург, Румъния, Сърбия и Словакия.
Повечето от организациите са активни като посрещащи и изпращащи по Европейска доброволческа служба (ЕДС), но имаше и такива които са в процес на акредитация или са координиращи. Организацията СНЦ „Младежки център за развитие-Взаимопомощ” е също така изпращаща и посрещаща организация, а в момента е в процес по промяна на статуса си  и в координираща организация.

Методите в тренировъчния курс бяха обичайните, използвани по програмата „Младежта в действие”, а именно енергийни игри, работни ателиета, групи, дискусии, като цяло неформално общуване и ролево обучение.

Най-интересния метод за обучение беше обмяната на опит между организациите и Люксембургската национална агенция. Използвани бяха игри, в които се показваше ролята на доброволеца по ЕДС, изпращащата и посрещащата организации, както и ментора и ръководителя на проекта. Как можем да се поставим на мястото на всеки един от участниците по проекта. Бяха включени и местните институции чрез среща с принца на Люксембург, като по този начин и ние допримесохме за популяризиране на програмата в страната на пребиваване. Събитието беше отразено със всички медий на страната, както и в страницата на Кралското семейство.

Програмата на обучението е обичайната програма за всеки SOHO Training course (SOHO sending organization/hosting organization), като селекцията на участниците се прави много трудно, поради факта, че има желаещи и за да бъдеш избран за такъв курс неправителствената ти организацията трябва да е работила много интензивно по проекти по Дейност 2  и да си попълнил апликационната форма достатъчно убедително. Логистиката беше на много високо ниво, организацията беше повече от перфектна. Обучителите бяха 2-ма от 6-те обучители, работещи като тренери за Салто и специално за SOHO.

Имахме и възможност да разгледаме едно от градчетата в близост до провинцията Ларошете, да посетим музея и фабриката на колите.

Смятаме, че ползите са такива, че организацията ни ще продължава да работи по програмата „Младежта в действие”  и особено ЕДС. Разбрахме, че нашите проблеми, взъникнали по време на проектите, не са по-големи и по-различни от тези на останалите организации. Намерихме много нови партньори за работа. Тренинга подпомогна личното израстване на участника ни и му даде възможност да оцени организацията си в работата й като такава и да се мотивира да продължи напред.

В момента имаме доброволци, които биха желали да заминат по ЕДС за не повече от 3 мес., така че получените по време на курса контакти ще ни помогнат да реализираме първия си проект като изпращаща организация.

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:



Виж