Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Теменужка Папазова: В ГЕРБ няма борби за мястото на кмет


 Разговаряме с общинския съветник от ГЕРБ Теменужка Папазова за приетия Бюджет на Общината за тази година, за политиката на депутатите от Борисовата партия в местния парламент, за изборите наесен и за политическите настроения от сега.


Госпожо Папазова, Бюджетът на Община Казанлък беше приет от общинските съветници. Как гледа ГЕРБ на тазгодишната му рамка?
За мен разумът в ОбС надделя, за което съм изключително доволна, доколкото човек може да бъде доволен в един такъв свит бюджет. Добре е, че постигнахме съгласие да бъдат изключени абсолютно всички лични интереси и популистки искания и дадохме приоритет на най – необхо-димото.

Какви са слабостите според Вас в Бюджета за тази година?
Не би трябвало да има проблеми в образованието – там, където средствата идват от държавния бюджет, макар че делегираните бюджети на училищата бяха тотално източени с тази скъпа нафта; не би трябвало да има проблеми и в детските градини, но и там има, защото и там има скандал с договора за доставка на храни; голям проблем ще има в общинската болница, защото за сега Общината е поела никакъв ангажимент към нея. Относно Инвестиционната програма за капиталовите разходи, там предимно ще се случва погасяване на стари задължения, които в никакъв случай не бива да се оправдават с това, че е криза, и че ОбС не е гласувал продажби – продажби са гласувани предостатъчно. Причината е, че в момента няма клиенти и имотите се продават на безценица, както и че финансовата криза натовари Общината с едни просрочия – тя не плащаше редовно, дори когато имаше достатъчно пари в Бюджета.

Като споменахте за скандала с договора за горивата в училищата, смятате ли, че има резон на фона на това източване на средства от бюджетите на училищата, директорите да бъдат пратени на 3- дневно обучение в скъп комплекс на Старозагорските минерални бани?

Разбира се, че няма резон. Една директорка на училище сподели с мен, че само за два месеца в отоплителния сезон е платила 35 хиляди лева повече от делегирания си бюджет, в сравнение с миналата година. Да поканиш директорите на обучение на техни разноски, да ги поставяш на колене, си е истинска подигравка!

Вие бяхте първата, която сигнализира за казуса с Орозовата къща, която наскоро собст-вениците събориха. Министерството на културата издаде заповед за глоба от 30 хиляди лева за собственика, но мислите ли, че тя обезпечава това, с което Казанлък се раздели ?
Изобщо не обезпечава загубата за града ни. Жалко е, че паметници на културата, каквато беше Орозовата къща, продължават да се рушат, но поне настоящият случай е прецедент и е пока-зател за това, че Културното министерство има позиция и ясно заявява, че не одобрява подоб-ни своеволия. Не може някой да купува паметници на културата, с ясното съзнание, че някой ден ще го разруши и  на негово място иска да построи грозни сгради, с които Казанлък няма как да се гордее.

От отговора на Общинска администрация разбираме, че тази къща през годините първоначал-но е била собственост на „Българска роза”, а в последствие на един от наследниците на фами-лия Орозови, а след това на „Палас” ЕООД /2009-та година/, който собственик иска да събори сградата заради това, че се саморазрушава и няма възможност да я поддържа. Тогава Минис-терството на културата отговаря, че категорично забранява това, и че съществува възможност за укрепването й. Проверка от Общината също е констатирала, че къщата може да бъде възс-тановена. Важно за поддържането на сградата е било покривът да бъде приведен в нормален вид, така че да не се допускат течове, но това не е направено. Категорично миналата година министър Рашидов е забранил на собствениците каквото и да е изваждане от списъка на па-метниците на културата и ги задължава да я поддържат. После има един сигнал от гражданин, че сградата е опасна за преминаващите, проверка от Общинска администрация и отговор, че тя вече е премахната без разрешение от когото и да било.

Санкцията на министъра е освен глобата от 30 хиляди лева, също така къщата да бъде възста-новена в същия вид, както и ще сезира компетентните органи за проверка и образуване на на-казателно производство срещу собственика и служебните лица, допуснали събарянето на нед-вижимата културна ценност.

Когато предстоят избори, нещата и хората се променят от само себе си. Смятате ли, че Вие и колегите Ви от ГЕРБ в Общинския съвет ще работят по същия начин до октомври тази година? Ще бъдете ли все така продуктивни, или полезрението ще бъде изместено от борбата за местните избори?
Длъжни сме да работим също толкова продуктивно като сега. Всеки, който е влязъл в този Об-щински съвет със сериозната идея да прави нещо за града и да бъде отговорен в действията си, трябва да постъпва точно така. Предизборната обстановка не трябва да ни залюлява към подобни хоризонти.


ГЕРБ ще има ли успех в Казанлък на изборите?
Длъжна съм да вярвам, че ще има и работя усилено за това. Мога да кажа, че в сегашното ръ-ководство виждам едно много сериозно намерение нещата да се сложат в ред; общувайки лич-ни с всички членове на ръководството не виждам у никой от тях да се влезе във властта с ясна-та идея да се облагодетелстват.

А дали има разногласия вътре в ГЕРБ за това кой ще е кандидатът за кмет?
Не, не! Няма борби, има единомислие! Категорично!

Трудно ли е да си общински съветник?
Трудно е. Мисля, че изкарах един доста труден мандат, който ми костваше много нерви и бор-ба. Удовлетворението ми е, че все пак от лятото на миналата година насам нещата вървят в положителна посока и виждам смисъл от цялата тази суматоха и напрежение.

А един съветник може ли да си свърши работата само за един мандат?
Може да направи много неща за един мандат, но би могъл да е много по – полезен през втория си мандат, когато ще има повече опит.

Ако наесен пак станете общински съветник, обаче кметът не е от ГЕРБ, с кмет от коя по-литическа сила бихте работили ползотворно?
Надявам се кметът да е от ГЕРБ. Аз по принцип работя добре с всички хора, които са диало-гични и не се люшкат в някакви партийни пристрастия.

Когато разговарям с някого, се абстра-хирам от това в коя партия членува, така че няма да бъде пречка за мен.
Властта опият ли е?

За сега не съм усетила това – или не съм била във властта, или на мен просто не се е случило. Ако съдя по постъпките на някой хора обаче, май е така.

Разговор на Пламена ТЕРЗИЕВА

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: