Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНА ОТ ГЕРБ-КАЗАНЛЪК


 Общинското ръководство на ГЕРБ Казанлък, съвместно с групата Общински съветници от ГЕРБ,  канят всички заинтересувани  младежи на възраст от 17 до 35години, да представят предложения за  финансиране на малки проекти, разработени  за  Община Казанлък, в едно от следните   направления:

1.    Красивa  и приветливa  околна   среда.
2.    Достъпна среда за хора с увреждания.
3.    Доброволчеството  -  основна форма за възпитание на младите хора.
4.    Младите хора и политическите партии - обединени в структурния диалог.
5.    Културно-историческото наследство и младите хора.
6.    Спортът и туризмът, като начин на животЦели и критерии за оценка:

Конкурсът  цели  насърчаването на младите хора,  да  формулират свои  идеи  и  да работят за тяхната реализация. Същевременно от кандидатите се очаква да акцентират върху конкретни проблеми, характерни за Община Казанлък и да насочат своето внимание в една от посочените теми. Конкурентноспособността на кандидатстващото предложение ще зависи също от значимостта на проекта, устойчивостта на неговите резултати,  участието с  доброволен труд и мултиплицаране на проекта.  

Предвидените в проекта дейности трябва да бъдат реализирани в срок до 20 септември 2011г. Срокът за  представяне на отчетите по проектите е 30 септември 2011г.,  когато ще се направи отчитане на изпълнените проекти и официално закриване на програмата.

Допустими  кандидати:

Всички лица на възраст  от 17 до 35 години, индивидуално или  в сформирани за целта екипи, сдружения с нестопанска цел,  работещи в сферата на младежките и доброволчески  дейности. Допуска се, като ръководители или консултанти  на проекта,  включването на лица извън тази възраст.
       
Бюджет на програмата и начин на финансиране:

Програмата предвижда  да се финансират класираните на първите 3 места проекти, като максималната стойност на безвъзмездното финансиране за един проект е до 3000лв. Останалата част от проекта да се финансира от собствени средства, дарения или  доброволен  труд.
 
Проектите да бъдат придружени със следните документи:

попълнен Регистрационен формуляр, в който се включват: кратко описание  на екипа и сведения за досегашния му опит в подобни проекти; детайлно описание на проекта:  дейности, времеви график, необходими средства за изпълнение на дейностите, бюджет на проекта   и очаквани конкретно измерими резултати.

декларация от кандидата, че компонентите от проекта, за които се кандидатства, не са финансирани от други организации;

Процедура на кандидатстване:

Регистрaционният формуляр за участие  ще се получава след писмена заявка за участие в свободен текст на e-mail  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Проектните предложения могат да бъдат изпратени на хартиен носител на адрес:  гр.Казанлък,  ул.”Климент Охридски”No1, ГЕРБ- за конкурса или в електронен вид (на CD, DVD или на е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ) .
   
Краен срок за подаване на проектните  предложения:

До  17ч на 15 април 2011 г. ( За изпратените по пощата проекти важи датата на пощенскито клеймо).
Информация за класирането на проектите ще получите в  www.kazanlak-bg.info   – ГЕРБ Новини след 28април 2011г.

Отчетност:

Предвидените в проекта дейности трябва да бъдат реализирани в срок до 20 септември 2011г.  От всяка одобрена за финансиране организация,  ще се изисква подробен   отчет /в т.ч. финансов/, представен до 25 септември 2011г. Отчетите трябва да съдържат описание на постигнатите резултати, оценка на постигнатото въздействието и как осъществяването на проекта е оказало влияние върху обществените нагласи и мултиплициране му . За оценката на въздействието могат да се използват анкети, социологически  проучвания или запис на интервюта, в които хората споделят отношението си към проекта.

За допълнителна информация на e -mail  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Лице за контакти: Теменужка Папазова

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: