Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Финансират социални проекти с 6 669 632.90 евро по ФАР

Министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова връчи договорите за безвъзмездна финансова помощ по фаза две на проектите за институционализация, посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи.

По фаза две във ведомството са получени 279 предложения за проекти. От тях обаче са одобрени 60. Общата стойност за финансирането на проектите по програма ФАР е 6 669 632.90 евро. Министър Масларова обясни, че тези средства представляват 99.99% от договореното финансиране.
Дейностите по проекта включват три основни компонента – представяне в общността на медицински, социални и образователни услуги за деца и семейства в риск, представяне в общността на медицински, социални и образователни услуги за възрастни хора, предоставяне на психично-здравни услуги в общността. По компонент едно са сключени 24 договора за безвъзмездна финансова помощ, по компонент две – 30 договора и по компонент три – шест договора. Размерът на индивидуалната нужда е 25 400 евро. Най-много проекти по втората фаза от проекта са спечелени от неправителствени организации – 35 на брой. Те са следвани от общините, които са спечелили 17 проекта, а останалите договори се разпределят между многопрофилни болници, клиники, психиатрични болници и домове за деца. Казанлък е една от общините, които е със спечелен проект. Днес кмет на града Стефан Дамянов сключи договор по проект за предоставяне на услуги за деца и семейства в риск. Проектът предвижда дневен център за деца с физически увреждания. Дамянов обясни, че центърът ще бъде изграден в бивша детска градина, която предстои да бъде преструктурирана. Там децата ще получават необходимата им медицинска помощ и ще им бъдат организирани беседи, които ще подпомогнат социализацията им. Дневният център първоначално ще бъде за 30 деца, а след това ще бъде разширен за 70. Кметът на града обясни, че в момента там има 200 деца с увреждания, които имат необходимост от помощ. Проектът е на стойност 134 466 евро. Очаква се в последните три месеца в годината центърът да започне да функционира

 

Агенция "Фокус"

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: