Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


ОСЕМ НОВИ СХЕМИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА ЗА ПЕРИОДА 2011-2013 Г.


 Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” утвърди 8 нови схеми в сферата на пазара на труда да стартират през 2011 г., 6 от тях са в подкрепа на бизнеса и заетите лица.

„Социални иновации в предприятията” е нова грантова, която цели да въведе гъвкави форми на заетост за неравнопоставените лица на пазара на труда – младежи до 29 годишна възраст, лица над 55 годишна възраст, самотни родители и родители на деца с увреждания, които ще могат да работят на намалено работно време. По схемата работодателите ще кандидатстват с проект до 390 000 лв., като има възможност за 20% кръстосано финансиране за изграждане на детски кътове и столови за хранене към предприятията и фирмите. Минималният размер на помощта е 50 000 лв.
„Конкурентен старт на пазара на труда” за интегриране на уязвимите групи на пазара на труда на обща стойност 6 млн. 784 хил. лв. е схема насочена към безработните младежи до 29 годишна възраст и продължително безработните лица. Ще даде възможност чрез предоставяне на пакет от услуги, включващи професионално обучение и такова за придобиване на ключови компетентности да се намали броя на незаетите работни места на първичния трудов пазар. За целта ще бъде използван капацитета на 5-те Българо-германски центъра за професионално обучение – в Пазарджик, Плевен, Стара Загора, Смолян и Царево. 2 000 младежи до 29 годишна възраст е предвидено да бъдат включени в обучение по професионална квалификация и още толкова по ключови компетентности.


„Обучение и адаптация” е схема за насочена към лицата изтърпяващи наказание и цели да се повишат възможностите за активно поведение на пазара на труда на лишените от свобода, както и да се подпомогне процесът на реинтеграция чрез включването им в курсове за професионална квалификация. Предвижда професионално обучение в 4 степени и има за цел да обхване 9 000 лица. Бюджетът е 5 млн. 500 хил. лв.


„По-близо до работа” е нова схема на стойност 37 млн. лв., която цели да улесни географската мобилност на пазара на труда. Ще улеснява новонаетите лица в пътуването до работното им място в рамките на една година, в периметър 80 км на съответното населено място. Предвидено е от схемата да се възползват най-малко 9 200 лица.


„Безопасен труд” на стойност 70 млн. лв. е насочена към модернизация, реконструкция и обезопасяване на машини, съоръжения и технологични процеси в предприятия. Предвижда внедряване и разработване на нови стандарти за безопасни условия на труд и обучение за това. Схемата е грантова и предвижда 350 работодатели да получат подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите. Максималният размер на помощта е 200 000 лв., за големите кандидати е предвидена възможност и за съфинансиране в размер на 25 % от стойността на договора.

Продължава реализацията на схема „Квалификационни услуги и обучения на заети лица – фаза 3”. В рамките на операцията на стойност 34 млн. лв. ще се предоставят квалификационни услуги и обучения на заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия с цел повишаване на производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост. По схемата до края на 2013 г. е предвидено да преминат през обучение 35 600 заети лица.

В рамките на операцията „Услуги за развитие на гъвкав пазар на труда” ще бъдат създадени 10 центъра за кариерно развитие към Регионалните дирекции служби по заетостта и Централната администрация на Агенцията по заетостта. Дейността им ще бъде насочена към подпомагане на заети лица чрез професионални консултации, разработване на планове за кариерно развитие и предоставяне на информация. Бюджетът на схемата е 6 млн. лв.

Като продължение на популярната схема „Аз мога” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” от февруари месец ще стартира новият проект „Аз мога повече” с 50 млн. лв. бюджет, по който е предвидено поне 25 000 заети лица да бъдат включени в професионално обучение и 41 000 – в обучение по ключови компетентности – основно по чужди езици и компютри.
С оглед тенденцията за намаляване на случаите на масови уволнения и стабилизиране на експортно ориентираните отрасли, Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” намали бюджета на Схема „Адаптивност” – за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на предприятия за обучение и преквалификация на персонала след преминаване на 4 часов работен ден, на 10 млн. лв.
(Портал Европа)

Информационен център "Европа Директно"
Стара Загора
бул. "Ген. Столетов" 127
тел: 042 605007       
тел./факс: 042 638075
е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
web: http://www.europedirect.szeda.eu/
офис Казанлък
бул."Розова долина" №6
тел. 0431 98260

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж