Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


5 казанлъшки училища и детски градини спечелиха международни проекти по секторна програма „Коменски”


  Националната агенция за България по европейска програма „Учене през целия живот” оповести на електронната си страница резултатите от селекцията по секторна програма „Коменски”-многостранни училищни партньорства. Общият брой на кандидатствалите образователни институции от цяла България  по тази секторна програма са 595, а одобрените за финансиране международни проекти са 130.Само от гр.Казанлък 5 училища и детски градини печелят 6 международни проекта:

СОУ „Екзарх Антим І” – печели  2  международни проекта
Exploring European Cultural and Language Variety through Comedy
Common Roots - Common Future

НГПИД "Акад. Дечко Узунов"
MINORITY LANGUAGES IN EUROPE: A STUDY CASE INVOLVING BULGARIA, IRELAND, NORWAY AND SPAIN

ХГ "Св.Св. Кирил и Методий"
Retracing Myths - between magic and reality through Europe's traditions and culture

ЦДГ №3 „Теменуга”
Traditional Children's Games

ЦДГ "Слънчице"
Muddy Hands Touching Computers

Програмата „Учене през целия живот” се създава С Решение No.1720/2006/EC на Европейския парламент и на Съвета. Тя стартира на 01 януари 2007 г. и ще продължи до 31 декември 2013 г.

Тя е структурирана като интегрирана програма, съставена от четири секторни програми/Коменски, Еразъм, Леонардо до Винчи, Грюндвиг/, хоризонтална програма, насочена към различни области, както и програма в подкрепа на преподавателите, изследователите, ангажираните в процеса на европейската интеграция и работещи в основни европейски институции.

Общият бюджет на Програмата за седемгодишния период възлиза на 6 970 000 000 евро.

Училищните партньорства по секторна програма”Коменски” са чудесна възможност за създаване на партньорства между училищни институции от различни европейски страни за съвместни дейности по тема от общ интерес, които допринасят за обогатяване на знанията и уменията както на учениците, така и на техните преподаватели.

Целта на тези партньорства  е да повишават европейското измерение на образованието, като подкрепят съвместни дейности между училищата  в Европа. Проектите дават възможност на ученици и учители от различни европейски страни да работят заедно по една или повече теми от взаимен интерес. Училищните партньорства помагат на учениците и учителите да придобият и усъвършенстват умения, свързани не само с темата и със съответната предметна област, но също и с работата в екип, със социалното общуване, планирането и реализирането на проектни дейности,  използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ).

Участието в Партньорство с училища от други страни дава възможност на учениците и учителите да практикуват чужди езици и да повишават мотивацията си за изучаване на чужди езици. Едно Многостранно училищно партньорство следва да включва училища отпоне 3 страни участнички. Едно от тези училища задължително действа като координатор.

Националната агенция за България по програма „Учене през целия живот” се нарича Център за развитие на човешките ресурси  www.hrdc.bg

Диана Петрова
Информационен център „Европа директно” - Стара Загора
Офис Казанлък
Ул.”Искра „ №4
тел. 0431 62817
web: www.europedirect.szeda.eu

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж