Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Близо 5 милиона лева събрани от налози на гражданите в Казанлък

За близо 5 милиона лева са местните данъци и такси, събрани от жителите на община Казанлък през тази година. Най- голям дял в тях се пада на сумата за битови отпадъци- 2 милиона 197 хиляди 934 лева .

За разлика от други общини, в община Казанлък такса “битови отпадъци” се плаща от всички, независимо от това дали ползват имотите си в общината или не. Вече две години, на база решение на общинския съвет, Общинатане приема декларации за освобождаването от такса смет и тя се плаща от всички граждани с имоти на нейна територия. Липсата на облекчения е заложена в член 17 ти на Наредба та за местните данъци и такси в общината. Съгласно Наредбата и Закона за местните данъци и такси, сумата за битови отпадъци се изчислява на база данъчната оценка на съответния имот. Средствата , събирани като такса "смет" се използват за издръжка на звеното по сметосъбиране и сметоизвозване, както и за закупуването на нови машини и съдове за нуждите на звеното. Значителни средства са постъпили в местната хазна и отданъци отдарения и продажба на движимо и недвижимо имущество- 928 075 хиляди лева. От данък МПС са събрани 681хл 276 лева, от сгради- 801х. 277 лева. На фона на тези суми събраните данъци от стопаните на домашни кучета и котки са повече от скромни- едва 261 лева. С решение на Общинския съвет от миналата година и домашните любимци на село и в града са обложени с данък- пет лева за селско куче и 7 лева за градско. Съгласно ЗМДТ тези средства трябва да бъдат използвани за различни мерки целящи намаление популацията на бездомните кучета. Първият работен ден на служителите от местни данъци и такси през новата година е на 2-ри януари от 9 часа.

 

Деляна Бобева www.dariknews.bg   

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж