Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”


 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

             ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 - 2013
                         АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ,

Дирекция „Бюро по труда” гр. Казанлък Ви информира за стартирането на нови схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, приоритетни оси 1 и 2. Процедурите са следните: „АЗ МОГА” – BG051PO001-2.1.11,  „АДАПТИВНОСТ” – BG051PO001-2.1.12,  „РАЗВИТИЕ” – BG051PO001-1.1.03,   „ОТНОВО НА РАБОТА” – BG051PO001-1.1.05 ...„АЗ МОГА” – BG051PO001-2.1.11
Тя има за цел да се даде възможност на заети лица по трудов договор, без значение от сферата им на дейност, да се включат в курсове за придобиване на професионална квалификация или ключови умения в извън работно време с цел повишаване пригодността им за заетост или даване на възможност за кариерно развитие.

„АДАПТИВНОСТ” – BG051PO001-2.1.12
Целта на тази операция е да подпомогне работодателите да преодолеят икономическата и финансова криза без да извършват масови съкращения.
Участвайки в настоящата операция работодателят ще може да задържи персонала си, като работниците и служителите му ще могат да се обучат в периода, през който са заети на непълно работно време, както и да получат месечна стипендия до 132 лв. за период до 5 месеца в зависимост от продължителността на обучението.

„РАЗВИТИЕ” – BG051PO001-1.1.03

Операция „Развитие” е процедура, която предвижда извършване на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на лица, които са освободени от работа след 1 ноември 2008 г. в следствие на:
-    преструктуриране на предприятието;
-    закриване на предприятието;
-    намаляване обема на работа;
-    закриване на част от производството.
Обучението е с цел последващо включване в заетост, като на работодателите, наели обучените безработни за период не по-малък от 9 месеца ще се предоставят финансови стимули в размери на минималната работна заплата за период до 12 месеца.

„ОТНОВО НА РАБОТА” – BG051PO001-1.1.05
С тази операция ще се дава възможност на родителите на деца от 1 до 3 – годишна възраст, да продължат трудовата си кариера и да поверят отглеждането на своите деца на лица регистрирани и насочени от Дирекция “Бюро по труда”.
Лицата, които ще полагат грижи за малките деца ще преминат обучение или притежават образование и квалификация в сферата на здравеопазването, образованието и социалните дейности.

Формуляри за кандидатстване са публикувани на Интернет страницата на Агенцията по заетостта - http://www.az.government.bg; “Европейски фондове и международни проекти”; Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

======================== информация от ===============================

Диана Петрова
Информационен център „Европа директно” - Стара Загора
Офис Казанлък
Ул.”Искра „ №4
тел. 0431 62817
web: www.europedirect.szeda.eu

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж