Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Общинските съветници в Павел Баня приеха нов правилник за дейността си и увеличиха таксата за битови отпадъци

На редовно заседание на Общински съвет- Павел Баня беше прието решение за промяна на състава на Постоянната комисия по бюджет, финанси и местни данъци и такси. Беше приет и нов правилник за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 
   Местният парламент прие отчета за изпълнение на плана на община Павел Баня за образователна интеграция на деца и ученици от ромски произход за 2006 - 2007г., като председателят на Комисията по образование, култура, децата, младежта и спорта изрази желанието на старейшините в тази комисия следващия план да бъде разработен съвместно с администрацията и с участието на директорите на училища и детски градини, както  и на кметовете на населени места. С решение на Общински съвет-Павел Баня се увеличава таксата за битови отпадъци от 3.5 на 4 промила. Представителите на местния парламент отпуснаха еднократна финансова помощ на жители от община Павел Баня с тежки заболявания и със силно намалена трудоспособност.

Радио Вис Виталис 

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: