Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


ПОКАНА за участие в среща-дискусия доброволчеството в България. Главната цел е изграждането на общодостъпна онлайн база данни, която да улеснява обмена на информация относно възможностите за доброволческа дейност в България

Уважаеми колеги,

От името на Сдружение за доброволчески труд “Си Ви Ес - България” и СНЦ «МЦР-Взаимопомощ» имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в среща-дискусия на тема ''Заедно е по-добре'', която ще се проведе на 26.05.2010г.(сряда), от 13:30 ч., гр. Казанлък, ул. Искра 22 Арт-кафе Импулс(срещу Читалище Искра)


Настоящата покана е насочена към организации и институции, работещи с доброволци, иницииращи и създаващи проекти, в които активни хора могат да предложат и развият своите умения, а също са приели и разпространяват ценностите на доброволчеството; представители на местните власти, отговорни за осъществяването на младежките политики; представители на медиите; всеки, който определя себе си като доброволец или би искал да бъде такъв.

Срещата е част от проекта “Заедно е по-добре – създаване на информационна мрежа за доброволчеството в България” и главен акцент в нея ще бъде представянето на база данни, която е основен инструмент за работата на тази мрежа. По време на срещата ще имате възможността да научите как се работи с базата данни, как можете да се възползвате от нея за подобряване на вашата работа.

Вашият опит и познания, както и активното Ви участие ще бъдат изключително полезни за успешното завършване на проекта и многообещаващо начало на мрежата за доброволчеството в България. Подробности за проекта и за основните организации, работещи по него, можете да намерите на следващите страници на тази покана.


С уважение: Аниса Фона /Координатор на проекта / 
Гр. София                                                                                       
 
За проекта:
Сдружение за доброволчески труд „Си Ви Ес - България” съвместно с Информационна мрежа БлуЛинк работи по проекта „Заедно е по-добре – създаване на информационна мрежа за доброволчеството в България”. Целта на тази обща инициатива е да се подобри комуникацията и взаимодействието между организациите и институциите, работещи с доброволци и хора, които искат да се включат в доброволчески дейности на територията на България, да се повиши информираността относно важността на доброволчеството и да се представят възможностите за доброволческа дейност в България.

Проектът „Заедно е по-добре” стартира през септември 2009г. и се стреми да създаде доброволческа мрежа, която да насърчава и поддържа развитието на

Това е едногодишен проект, който се състои от два етапа. През първия етап „Си Ви Ес - България” направи проучване на най-добрите чуждестранни практики, свързани със съществуващи доброволчески мрежи. С помощта на получените от изследването резултати определихме параметрите на нашата база данни. Следващата стъпка беше организирането на форум за доброволчеството, който даде възможност на български неправителствени организации, институции, местна власт и компании, които работят с доброволци или предлагат възможности за доброволчески труд, да дискутират параметрите на едно бъдещо сътрудничество помежду си. Получената по време на форума информация беше взета предвид в преработването на базата данни, последвало форума. Базата данни ще улесни работата на приемащите и изпращащите доброволчески организации и по този начин ще бъде основа за работата на бъдещата мрежа. Доброволческата мрежа ще обединява хора и групи, които търсят възможности за доброволческа дейност, организации и институции, търсещи помощ за свои проекти, както и организации от България, които активно работят с доброволци.
Вторият етап на проекта е свързан с представянето и популяризирането на базата данни в цялата страна, за да бъдат информирани заинтересованите организации и институции относно възможностите, които тази мрежа предлага.

Проектът се финансира с любезното съдействие на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа. (СЕЕ Trust)

За Си Ви Ес - България:

Сдружение „Си Ви Ес - България” има над 10-годишен опит в работата с доброволци. Организацията е осъществила значителен брой проекти, свързани с развитието на доброволческата дейност в България. Основните дейности на „Си Ви Ес - България” включват: краткосрочни и дългосрочни доброволчески обмени в страната и чужбина, координация на проекти, финансирани по Европейските програми (например „Младежта в действие”), организиране на различни събития с цел стимулиране на активна гражданска позиция, човешки права, социална справедливост и уважение към околната среда. „Си Ви Ес- България” е пълноправен член на международната доброволческа мрежа Service Civil International (www.sciint.org) и на Югоизточната младежка мрежа SEEYN (www.seeyn.org).
Сдружението участва активно в подготовката на проекто-закона за доброволчеството, проект иницииран и координиран от Българският Център за Нестопанско Право.

За БлуЛинк:
БлуЛинк e съвременна виртуална мрежа, предлагаща разнообразие от интернет базирани платформи за всички, които са заинтересовани от проблеми, свързани с устойчивото развитие, демокрацията и гражданското общество в България.
Основните цели на на БлуЛинк са: да се улесни обменът на информация и връзките между български неправителствени организации (НПО), да се подобри качеството на работата им, с цел повишаване на ефективността на действията за опазване на околната среда и изграждане на гражданско общество в България; да се подбуди обществената загриженост за природата и проблемите на околната среда и здравето, да се създадат предпоставки за участие на обществеността в процесите на изграждане на гражданско общество; и да обслужва НПО и всички, които имат интерес към опазването на околната среда и засилване на влиянието на гражданското общество – медиите, научните и образователни институции, държавните и общински организации, бизнеса.

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж