Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Интервю с отец Димитър Баджелов от храм „Свети Георги Победоносец” в село Енина

 Интервю  с отец  Димитър Баджелов  от храм „Свети Георги Победоносец” в село Енина. Освен в Енина, отец Димитър служи и в Девическия манастир в Казанлък „ Въведение Богородично”.

Завършил е Теологическия факултет на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”.38 годишен, женен със син на 4 години.

-    Отец  Димитър, защо считате, че новите документи, с биометрични данни, с които ще се сдобием и ние българите, са вид оръжие на Дявола срещу нас? Както и че те са повече опасни за хората, отколкото да ни осигуряват свобода за придвижване?
-      Повечето хора не познават същността на своето съществуване и битие, то те не могат да направят и правилна преценка за случващото се в света, и в частност в живота на всеки един.  Всеки един от нас обаче е личност, така ни е сътворил Бог. А с тези биометрични данни, вкарани в личните ни документи, се подготвя унищожението на всеки един от нас като личност. Убиването на личността в нас. Тъй като човек не е само тяло, а и дух.

 Той  е звеното между тварната и духовна същност на света. С този начин на човешка идентификация за различните институции и органи се подготвя не само унищожаването  на неговата личност, но и превръщането му в средство за прокарването на онова зло, което трябва да дойде на света, за да унищожи  най- важното:  да не се даде възможност човек да постигне общение с Бога и оттам и блажен живот.

-    Как всъщност става това дяволско завладяване? Това, че там някъде в един малък чип са ти вкарани личните данни, своя персонален код , как се използва от злото и кому е нужно всичко това?
-    Това е нужно  на Злото. То иска да господства над това, което не е негово. Бог сътвори човека за себе си,  а Злото, тоест Дявола, както го наричаме ние, иска той да властва над него. Да вземе това, което не е негово. По този начин Злото, превръщайки  човека в свой роб,  използвайки  тези нови технологии, това опознаване , чрез тези   биометрични данни и карти, той превръща човека в роб. Подчиняването му на силите на Злото и Дявола става лесно.  Има книги, писани от свети отци, отдали се на Бога и от хора, запознати с материята и изучавайки обществото, според които книги, става ясно, че с тези нови начини на човешка идентификация светът,  човечеството се превръща от Злото в един електронен концлагер.  Така е било при Хитлер, който е правил лични карти с индивидуални  пръстови отпечатъци и номера. Така вече човек не е личност, а номер, пръстов отпечатък.  Тази система използва хората само до момента, в който  те са живи и могат да се използват. Тази система не се интересува  от чувствата на хората, от техните духовни потреби  и стремежи. Така си само използван и после изхвърлен.

-    Казвате, че и досегашните ни документи за самоличност имат вграден код на Дявола.  Вградени три шестици.  Не е  ли вид църковна догма това, което обикновените хора, ние не разбираме?
-    Догмата няма нищо общо с това, което хората разбират под  догма. Догмата е установена, непроменяща се истина, която Бог е установил и предал на човешкия род чрез своите пророци. За истината и чистотата на вярата. В старите ни лични карти, ясно се вижда как световното зло е започнало да слага знак върху човека. Личната карта е лична, защото е персонална, тя ни удостоверява като личности, все още. Ние я носим в себе си непрекъснато. Но и върху нея предтечите на Антихриста вече слагат своя  знак. Вижте тези плетеници под лупа и ще откриете  в тях тези записани кодове на Дявола.  Какво са трите шестици? Какъв е смисъла им:  при цар Соломон, всички народи, които били завладени от него е трябвало да плащат годишен данък 666  златни таланта. Което е символ на материалното благополучие. Тоест човек е предпочитал материалното благополучие вместо духовната свобода. Опасното, гибелното е, че нещата стават лека- полека: отвличайки вниманието на хората от големите неща. Ето пример:  труден живот, нещо друго не върви, вторачване в оцеляването , стремеж да осигурим децата си и така лека-полека злото си действа и слага  своя печат върху нас.  Още повече, че то е вкарано в нещо, като код, който човек носи постоянно в себе си. Следващата степен е, когато това стане част от човешкото тяло, когато имплантират този чип в нас: било то на челото, на дланите.И ще го направят с уж благородна цел- опазване от тероризъм, изгубване. Така постепенно човек става робот, лесно следен. Ще могат да действат на хората по различен начин- физически, психически.

-    Не смятате ли, че това, което говорим сега може да се приеме от скептиците и като вид съпротива от страна на Църквата срещу всяка нова технология, всяко ново човешко изобретение, което улеснява живота ни?
-    Не може. Човек в заслепението си и в непознаването на Бога и смисъла на Сътворението си е измислил свои теории и философии за света и човека и следва своите виждания. Бог е поставил един –единствен закон: на Сътворението . Преди човекът това е Законът на любовта. Ние сме сътворени от любов и за любов и за вечен безсмъртен живот. Но човек в повредата си, напредвайки и опознавайки света, той го използва за лоши цели. Тъй като вече човек е повреден, той робува на своите страсти. Оттам робувайки, се стреми и да ги задоволи по някакъв начин, макар това да не е естественото състояние  на човек. Защото в Библията се казва, че Бог сътвори човека по свой образ и подобие. Човешката повреда идва, грехопадението ни идва след извършването на първия грях.

-    Ако документите с биометрични данни, ако въобще превръщането  ни в едно електронно чипче са вид нова крачка към човешкия ни край, то може ли в този случай смъртните да се съпротивляваме срещу всичко това и как?
-     Разбира се, че може. Връщайки се към вярата, това е начинът. Бог не натрапва своето спасение и своята благодат. Но връщайки се ние към вярата, както се казва, където се съберат два, трима, там и е и Бог. Тоест всичкото зло, което се случва в България, в семейството ни, в света е заради Злото, което ние приемаме. То е защото ние не приемаме Бога и неговите закони. Ние не следваме и заветите на свети Серафим Саровски,  който казва: „Придобий мирен дух и много около теб ще се спасят”. Ако ние хората сме с Бога, то той ни дава своята благодат. Ние привличаме неговата благодат, човек започва да живее по-спокойно. Добротата и любовта между хората се увеличава. Робувайки на страстите си, ние по всякакъв начин се стремим да ги удовлетворим, често  върху гърба на другия.  Така могат да бъдат тълкувани дори законите. Защото те са един вид узаконени престъпления.

-     Не е ли малко пресилено това?
-     Не е . Ето ви пример: не може да узакониш един човек да живее с 2000 лева, а другият  да го задължиш с 200 лева. В божиите книги пише, че светът трябва наистина много да се обърка, за да може да се доведе до идеята за общо управление на света, с един общ господар- Антихриста. Затова са всички тези лоши неща, които ни заобикалят: противоречията между хората, бедствията, войните. Всичко е с цел да се стигне до извода, че ето, хората не могат да живеят различни, че трябва да направят една обща държава, ние вече сме почнали да я градим- в лицето на Европейския съюз и така по-лесно да се управлява от господарите на Злото. Идеята е : ние не се обединихме в името на Бог, който дойде на Земята и пострада заради нас, а се обединяваме в името на други идеали, други цели,  и накрая в друга личност. За тази нова личност, която ще дойде, се подготвя на практика с всичко това. Предаването на властта наведнъж.

-    На Антихриста по този начин: превръщайки човечество в електронно управляем чип?
-     Не само по този начин. Уеднаквявайки и създавайки един глобален свят, с еднакви закони. Така по-лесно се управлява.

-    А ние не сме ли създадени еднакви?
-     Да, създадени еднакви сме от Бог, но точно затова трябваше да се обединим около един закон- този на Любовта. Който е Вселенски закон.  Този закон трябваше да е единственият закон, който да ни обедини. Вземете пример от ЕС. Преди се говореше за обединение на принципите на различието, за свободно придвижване на хора ,стоки и услуги. А сега се говори само за пари. За нищо друго. Откри се истинското лице на ЕС: да се наложи едно икономическо господство над масите и по този начин богатите да управляват света и така да се предаде по-лесно властта на Антихриста. Какво са страстите? Сребролюбието, властта, похотта, всичко това подготвя идването на Антихриста. Всичко това ще обърка много хората. Те няма да знаят към кого да се обърнат. И това ще доведе, според Нил Мироточиви до осъждане, вражда, жажда за богатства ненавист, хомосексуализъм,  загърбване на вярата, прелюбодейство, самохвалство, с блуд. Това вече не е ли дошло?

-     Къде сме сега ние като народ? Ето,в последно време имаме неистово желание за съд, за мъст, стремеж всеки да си получи заслуженото. Говорим щедро с езика на омразата, радваме се от чуждото страдание, често преди да е заслужено. Къде сме в това си насипно състояние в което  живеем, твърде трудно:  по-близо до Бога или по-близо до Антихриста? Ето  искаме сега  да видим някой разпънат на кръст, в затвора..
-     По Божие благоволение нашият народ е православен: тоест той знае истината.Знае какво иска Бог и какво му открива. Ако през всичките тези векове нашият народ се придържаше към божия закон, възпитаваше себе си и поколенията в Закона божи, нямаше да стигне до това състояние :  хората да станат толкова алчни, да крадат, а след отав да им ес ътрис сметка, а окрадените от тях да изпитват  удовлетворение при наказанието. Така или иначе Бог е сложил на хората техни управници, които да водят народните дела, за да могат справедливо да отсъждат нещата. Тъй като ние толкова много сме попаднали в тези закононарушения и според Божия план- в грехове, то те трябва да се понесат, но без да се унижи човешкото достойнство и личността на самите потърпевши.  Чрез това наказание, което им се полага и отсъжда, следва да им се даде възможност да се размислят върху стореното, да се възбуди този Съдия, който Бог е вложил във всеки човек- Съвестта. Да се покаят хората. Защото Бог е тук, за да призове грешниците към покаяние и спасение. И ако човек осъзнае своята грешка и се разкае за  нея, то Бог е милостив.

-    А може ли един-единствен човек да си приписва ролята на съдник, на човек отсяващ греха, злото от доброто?
-    Не мога да разбера защо хората толкова много си утежняват живота като измислят закони, алинеи.   Животът е прост. Този съдник – съвестта, ти дава ясно да разбереш добро или зло си сторил.  Няма нужда от други съдници. Но за да се прикрият много неща и да се размият, светът си е създал разни закони и алинеи, които утежняват много живота на хората. А той е простичък: Бог е казал: обичай Бога, обичай ближния си. Оттам нататък престъпиш ли тези заповеди, ти нарушаваш Божият вселенски закон, нарушаваш и държавните закони.

Деляна Бобева

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: