Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


СНЦ „Зелена светлина в България” - „Казанлъшкият Великден“


 /Предложения и констатации от срещата провела се в хотел „Казанлък“ на 04.04.2010 г. /

Първа част:

Организаторите от СНЦ „Зелена светлина в България“ / Йонка Гешева, Георги Григоров, Минчо Байков, Ивайло Епитропов/ казаха уводни думи и откриха срещата. Водещият Ивайло Епитропов направи уточнения за избора на деня на събитието и по текста на поканата. Как са разпратени писма до училищата в общината, културни институции, медии, общинска администрация, общински съвет с цел максимално повече млади хора в три групи на ученици, студенти и млади специалисти да вземат участие в дебата за запазване на връзката на младия човек и родното място.Първи становище по проблема изказаха представителите на държавата. Заместник областният управител на Стара Загора Галина Стоянова разясни пред участниците усилията на правителството за стратегическо решаване на проблема в следващите 10 години. Тя акцентира върху конституирането на младежко представителство на национално, областно и общинско равнище.

Кметът на Община Казанлък Стефан Дамянов, заместникът му Юлиана Палазова и експерта Донка Симеонова откроиха като важни маркери на проблема връзката на средното и висшето образование, запазването и развитието на младежкия център в града, усилията за създаване на младежки общински съвет, висше училище в града, а така също подобряване на работата с ромите и младите хора с увреждания.

Общинският съветник Теменужка Папазова каза, че има предложение до ОбС-Казанлък от сдружението-организатор за младежки омбудсман или младежки представител. Да изберем такъв млад човек, да му предоставим власт и финансов ресурс призова Папазова. Според нея е важно дебатът да се пренесе във Фейсбук, да се увлекат повече хора. Папазова открои като проблеми и средата на младия човек в града и възможността за намиране на работа.

Драгомил Иванов акцентира върху комплексността на проблема. Трябва общината да съдейства за осигуряване на условия за развитие на бизнес инициативи в града. Това ще помогне повече млади специалисти да се устроят в града, ще има и среда за тях. Проблем е липсата на спортни съоръжения в добро състояние. Има достътъчно документи за младите хора в общината, но те трябва да се изпълняват. Трябва общинска администрация да работи повече и по-качествено, поздравления за инициативата на „Зелена светлина в България“ завърши Иванов.

Съветникът Моника Динева посочи като проблем липсата на трудови навици сред младите хора, както и въздействието на семейството и църквата за връзката млад човек-родно място. Всички участници в срещата със съжаление отбелязаха слабия интерес на едрия местен бизнес и присъствието основно на представители на малки и средни предприятия. Николай Дюлгеров отбеляза нуждата от стипендиантски програми на по-големите работодатели в общината с цел привличане на завършили млади специалисти в града. Теменужка Папазова като работодател даде идеята за онлайн трудово борса за млади хора. Ивайло Епитропов попита кмета на Казанлък Стефан Дамянов може ли той да се ангажира да съдейства за диалог с целия местен бизнес по проблема и за диалог по конкретни мерки за решаването му. Кметът потвърди, че през април ще има регулярна среща с бизнеса и ще покани „Зелена светлина в България“ да участва . ОбС-Казанлък потвърди желание да съдейства за това.
В изразяване на мнението на младите хора имаше активно участие. Брокерът на недвижими имоти Младен Костов поздрави организаторите от Сдружението. Сподели, че живее и се развива извън Казанлък, не вижда условия за собствения си живот и реализация в града. Изразява пълна готовност да помисли и съдейства чрез контактите си за реализиране на бъдещи проекти в Казанлък. Желае да се информира за бъдещи действия по настоящата инициатива.

Яким Теодосиев, който е мениджър-продажби в представителство на голяма автомобилна компания в България, сподели причините за нежеланието си да се върне в града. На първо място, защото няма среда, няма останали свои връстници в Казанлък. На второ място, защото няма пазар на труда за млади специалисти. Връща се в общината заради своите роднини. Счита, че няма достатъчно инвеститори, които да създават работни места за квалифицирани
млади специалисти. Попита Стефан Дамянов колко работни места е създал чрез мерки за насърчаване на бизнеса. Дамянов отговори, че през управлението му безработицата е намаляла значително и е по-малка и по време на икономическата криза от средната за страната.

Дизайнерът Димитър Джеджев посочи като проблем манталитета на хората като цяло, липсата на отношение по проблема с младите хора и родното място. Работодателите не създават условия за насърчаване и развитие на младите специалисти да работят за тях.

Н. пр. Марк Микелсен каза, че от всичко, което е чул въпросът е комплексен и сложен. Причината, поради която е в Казанлък, е плодотворното партньорство между „Зелена светлина в България“ и „Дух на свобода “- Белгия. Общата им работа по проекта „Маски долу“, както и по партньорското споразумение с община Синокерцел.

Проф. Петков каза, че е днес в Казанлък, защото е впечатлен от своеобразния пробив на „Зелена светлина в България“ в това динамично развиващо се партньорство с Белгия. Сподели, че повече от 80 % от студентите му казват, че след завършването си ще напуснат страната. Няма как да бъдат задържани с празни лозунги. Трябва да се подкрепят техните инициативи, историята не познава провал на младите, те са по-добрия избор в сравнение с нашето поколение в много аспекти на подобряване на обществената действителност.
Сдружението трябва да се фокусира върху своите приоритети, не може да реши проблемите на всички млади хора, нито да се разпъне в съдействие на всички институции. Тези млади хора могат да бъдат пример. Бест Ту Би и аз, както вярвам и белгийската общност, ще ги подкрепяме.

Преди обявяване на почивката думата бе поискана от Диляна Бобева. Тя постави въпросът за разработената и неизпълнена Общинска програма за живот и реализация на младите хора в Община Казанлък. Защо трябва да започва всеки път отначало? Връзката на „Зелена светлина в България“ и програмата.

Втора част:
Частта започна с уточняване на поставените от Диляна Бобева въпроси. Юлиана Палазова каза, че за всичко има съответното отчитане и по програмата е работено, но доколкото финансово това е било възможно. Георги Григоров и Ивайло Епитропов уточниха, че Сдружението и Общинската програма са две различни неща. Програмата е един много сериозен документ по проблема за живота и реализацията на младите хора в Общината. Той е качен на сайта на сдружението, много от поставените хоризонти пред Сдружението се припокриват със задачите на програмата и в това няма нищо лошо. Въпросите за изпълнението на конкретния документ е въпрос на компететните органи в Общината.  Сдружението има свой устав, цели, средства и приоритети за 2010 г. и Управителният съвет прави всичко възможно да ги следва, както и носи отговорност за това. Проф. Петков каза, че не познава документа, но сигурно след като е правен преди две години е добре да се прегледа и актуализира.

Водещият Ивайло Епитропов даде възможност за дискусия и формулиране на конкретни предложения за мерки за разрешаване на проблема за връзката на младия човек и местната общност.

– Драгомил Иванов предлага да не се правят нови документи. Има достатъчно, трябва да се седне и да се работи.

– Диана Рамналиева предлага да се прегледат заетите в пенсионна възраст в Общинска администрация. Според Рамналиева това може да доведе до откриване на позиции за младежи и повишаване на административния капацитет.

– Галина Стоянова коментира подетите промени в Закона за държавния служител и намаляването на праговете за стаж. Предлага областна среща на младежките сдружения от цялата област.

– Бедрос Азинян предлага младежта да се заинтересува от Младежкия дом, неговата експлоатация и форми за такава.

– Кръстьо Петков предложи да се работи в посоката на международни фестивали като този на розата в Казанлък и Карлово, като се включват активно млади хора. Продължаване на партньорските отношения със „Зелена светлина в България“ по линия на международни младежки проекти, не само с Кралство Белгия.

– Диана Петрова информира за установените контакти между „Европа Директно“, офис Казанлък и „Зелена светлина в България“ и бъдещи партньорски инициативи. Този офис като възможност за всички млади хора от общината.

– Дончо Златев предлага обмяна на практики между общините. Да се работи за по-достъпна администрация за младия човек.

– Яким Теодосиев предлага да се работи конкретно с бизнес структурите в общината и бъдещи инвеститори за устройване на млади специалисти. Ивайло Епитропов допълва, че това може да се случи още през април, ако властта изпрати покана за срещата с бизнеса.

– Донка Симеонова и Юлиана Палазова призовават за активност при конституиране на младежкия общински съвет в града. Ивайло Епитропов препоръча да се обсъди още веднъж правната рамка в посока финансовата и организационна самостоятелност на органа, по-активното включване на групата 18-35 години, както и участието на непълнолетни във формирането на правновалидна воля на колективното тяло.

- Катя Киликчиева предложи своето съдействие, когато младите хора имат нужда от него.__

Участниците в срещата се разбраха да подържат връзка чрез мейл група и социалната мрежа фейсбук. Организаторите поеха ангажимента да разгледат постъпилите предложения и да инициират осъществяването на някои от тях, като призоваха за активност и останалите участници. „Казанлъшката Коледа“ да бъде среща за преглед на проблема и взетите по него мерки, както и форум, на който да вземат участие повече млади хора реализирани извън Казанлък, в страната и чужбина. Да се обсъдят конкретни социални и бизнес проекти по
тяхна инициатива, с ресурси и контакти, които те могат да осигурят.

Зелена светлина в България
 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж