Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


МРРБ одобри проекта на Община Казанлък „Развитие на туристическите атракции в Долината..."


 МРРБ одобри проекта на Община Казанлък „Развитие на туристическите атракции в Долината на тракийските царе”

Със свое решение N РД02-14-59/15.01.2010 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България  одобри да бъдат поканени за кандидатстване с цялостно проектно предложение за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, 3.1 „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG161РО001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции” 48 проекта на общини в България. Община Казанлък е сред одобрените кандидати, като проектът  „Развитие на туристическите атракции в Долината на тракийските царе” е получил изключително висока оценка от 80 точки. Общият бюджет на проекта, който е представила Община Казанлък, е 4 299 200.00 лева, а размерът на безвъзмездната финансова помощ е  3 654 320.00 лева.Основната цел на проекта е повишаване на регионалния туристически потенциал, който притежава нашия регион.

Юлия Младенова
"Връзки с обществеността"
Община Казанлък
 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: