Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


СНЦ „Младежки център за развитие – Взаимопомощ” - Желаете ли да пътувате в чужбина и да се забавлявате?

„Младежки център за развитие Взаимопомощ” гр. Казнлтък  ви дава тази възможност чрез Дейност 2–Европейска доброволческа служба на Европейския съюз, по която организацията притежава акредитация 2009-BG19 от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”.


Какво е Европейската доброволческа служба? Европейската доброволческа служба (ЕДС) подпомага доброволчески дейности за млади хора.
Тя цели да развива толерантността между младите хора, и особено да насърчава създаването на социално единство в Европейския съюз. Тя популяризира активното гражданско участие, подпомага взаимното разбирателство.
Тези общи цели се постигат чрез:

  • подпомагане участието на младите хора в различни форми на доброволчески дейности в и извън ЕС;
  • предоставяне възможност на младите хора да дадат своя личен принос чрез доброволчески дейности на европейско и международно ниво;
  • включване на младите хора в дейности, насърчаващи солидарността между хората;
  • ангажиране на младежи доброволци в нестопански дейности в полза на обществото в държава, различна от тази, в която живеят.


Европейската доброволческа служба е процес на „обучение", даваща възможност за придобиване на умения и компетенции за личностно, образователно и професионално развитие чрез неформално обучение. Самият проект се състои в образователен процес, свързан с придобиване на взаимни ползи за доброволците и организациите.

Кой може да кандидатства?
ЕДС е отворена за всички между 18 и 30 години, независимо от техния произход, законно пребиваващи в програмна страна или страна партньор.
Приоритетно се работи за включването на млади хора в неравностойно положение, включително млади хора инвалиди, активно да участват в ЕДС. В тази насока се полагат специални усилия и се предприемат различни инициативи.  ЕДС за такива младежи на възраст от 16 до 30 години е отворена, само ако се гарантира компетентна и прецизна подготовка, междинен контрол и последващи дейности.

Всеки ЕДС проект и всяка ЕДС дейност в даден проект може да включва между 1 и 100 доброволци.

Продължителност
ЕДС дейностите в чужбина са с минимална продължителност 2 месеца и максимална продължителност 12 месеца (без етапите за подготовка и оценка).

Доброволецът може да участва само в една ЕДС дейност.  Желаещите за европейска доброволна служба трябва да подготвят Автобиография и мотивационо писмо за участие и могат да получат повече информация за това чрез Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Ако търсите интересен проект, който да покрива вашите заложби ето няколко сайта:
http://www.youthbg.info/bg/ads/
http://www.youthforeurope.com/
http://www.youthnetworks.eu/
 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: