Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

“Програма за демографско развитие на община Казанлък 2007-2020 година” бе обсъдена в града

“Програма за демографско развитие на община Казанлък 2007-2020 година” бе обсъждана днес в Казанлък в присъствието на Ирина Иванова – началник отдел “Демографска политика” в Министерството на труда и социалната политика, Стоян Милчев – главен експерт в отдела, Галя Стоянов – секретар в община Казанлък, директори на детски и учебни заведения, експерти от община Казанлък. С малки корекции, разработваната преди месец в града програма, бе приета. Тя включва мерки по основните направления, залегнали в Националната стратегия за демографско развитие в Република България. В направлението по
насърчаване на раждаемостта чрез създаване на среда, благоприятна за отглеждането и възпитанието на деца, сериозно внимание работната група обърна на увеличаване броя на педагогическите съветници при отпадане задължителния брой ученици. Целта е да бъде опазено психическото здраве на децата и да се намали броят на рано отпадналите ученици от училище, като бъдат включени и училищните психолози и логопеди в работата с децата. Директорът на “Социално подпомагане” в Казанлък Мима Орачева отбеляза, че еднократната помощ при раждане на второ дете трябва да бъде уточнена от местния Общински съвет, както и това, че увеличаването на детските помощи и диференцираното заплащане за работещите и неработещите майки, не може да бъде извършено на общинско ниво. Работната група разгледа и възможностите за увеличаване на средната продължителност на живот, значителното намаляване на броя на емигриращите млади хора в репродуктивна възраст, преодоляването на последиците от застаряване на населението, разработването на адекватна имиграционна политика, както и начините за подобряване на репродуктивното здраве на населението и превенцията на стерилитета. Сериозни дебати предизвикаха компонентите за повишаване на общото образователно равнище, демографската информираност и сексуално-репродуктивната култура на населението. Програмата за демографско развитие на община Казанлък за периода 2007-2020 година включва осигуряването на равни възможности на пълноценен репродуктивен живот в добро здраве за всички социални групи, развитието и солидарността между поколенията, ограничаване на диспропорциите в териториалното разпределение на населението и обезлюдяването в някои региони и села, както и усъвършенстването на синхронизирането на нормативната база, свързана с демографското развитие.

Деница ГЕОРГИЕВА радио "Фокус" - Велико Търново
 
Банер

Културен афиш:

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: