Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Висок процент на безработица при младите хора в община Казанлък

Равнището на безработица в община Казанлък през м. октомври е 6.65%, обявиха от Дирекция "Бюро по труда" - Казанлък. През същия период на миналата година безработицата е била 8.11%.

В края на м. октомври 2007 г. регистрираните безработни в общините на територията на дирекцията са 3794 или с 58 по - малко от предходния месец. При икономически активно население в Казанлък от 40 045 души регистрираните безработни в края на миналия месец са 1773-ма, което означава, че в града безработицата е 4,33%. Най-висока остава безработицата в Николаево - 20,37%. Младежите до 29 години представляват 28.2% от общия брой регистрирани безработни. Относителният дял на младите хора продължава да бъде висок и въпреки, че се наблюдава тенденция към намаление – 2.2 пункта спрямо същия период на миналата година, те продължават да бъдат една от рисковите групи на пазара на труда. Увеличението на относителния дял на безработните с начално образование се запазва, като те са 41.0%. Подобна е статистиката и на лицата висше образование, които съставляват 6.5% от безработните. Намалява делът на тези,със средно образование - от 33.5% на 32.8%. Абсолютният брой на продължително безработните лица /над 1 година/ намаляват в сравнение с предходния месец септември - от 1902 на 1886. Най-голям е относителният дял на безработните над 55 г.

Радио Вис Виталис 

 
Банер

Културен афиш:

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: