Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

СНЦ „Зелена светлина в България“ - Управление на конфликтите в организации от различен тип

 В периода 22.08-30.08.2009 г. в град Солефтио, Швеция се проведе тренировъчен курс“Управление на конфликтите в организации от различен тип“, финансиран от Европейската програма „Младежта в действие“,АБФ-Швеция и Община Солефтио.

Представителите на Сдружение „Зелена светлина в България“ Ивайло Епитропов и Георги Григоров получиха диплом за преминато обучение, което позволява провеждането от тях на специализирани обучения по усвоената методика. Организацията, България и Община Казанлък бе презентирана пред участници от Белгия, Полтугалия, Швеция, Беларус, Украйна иГрузия.Предложение към казанлъшката неправителствена организация за партньорство отправи ръководството на една от най-големите НПО в Грузия-“Ертоба“.Представителите на Белгийската национална агенция за младежки проекти изявиха желание за създаване на съвместен проект през 2010 г. в гр. Казанлък.

Членове на Младежкия парламент в Казанлък от предишни мандати, ангажирани в създаването на Общинска програма „Живот и реализация на младите хора в община Казанлък“ учредиха в началото на м. юли т.г. Сдружение “Зелена светлина в България“.  Факт е вече и първият посланик на мисията - вокалистката на група „Мастило“ - Вики Терзийска.

Сдружението си постави няколко основни цели.
Първата - в диалог с местната власт да започне активното изпълнение на  програмата „Живот и реализация на младите хора в Община Казанлък“.    Първата конкретна стъпка в тази насока е провеждането на среща в Казанлък през втората половина на м. септември с г-н Стийв Вербист . Идеята е подобни срещи да станат ежегодни в рамките на Глава Втора, раздел 1, т. 5 от Общинската програма „Живот и реализация на младите хора в Казанлък“. 


Втората планирана стъпка през 2009 г. е провеждане през м. декември е провеждане на среща на млади хора, учещи и завършили образованието си, реализиращи се извън Казанлък, с оглед експертното им съдействие при реализирането на Общинската програма.                                     Втората основна цел е преглед на нормативната рамка, регламентираща младежките дейности и младежката политика на Община Казанлък. Нейното доразвиване и практическо приложение, реално работещи младежки институции и младежко представителство, проектна активност и популяризация на релевантни на проблемите на младите хора европейски прорами, целеви средства за младежки дейности в общинския бюджет, акцент върху средното специално образование, сътрудничество с училищните ръководства.
Планираните конкретни стъпки, за да се реализира втората  основна цел, касаят провеждане на работни срещи през 2009 г. с експерти от Общинска администрация, Общински съвет - Казанлък, директори на училища и активни представители на ученическата общност.         
Младите хора вярват, че двете основни цели ще допринесат реализирането на ефективни младежки политики, имащи своя вътрешен и международен аспект, гарантиращи жизнена връзка между родния град, подрастващите в него, учащите извън него и младите квалифицирани специалисти.
Те си поставят за цел маркирания модел да има своя ценностен заряд, но и своята логичност и реализуемост. Надяват се с общи усилия да дадат път на младите - можещи, а не на заслужилите!

                           
                                               Ние за себе си:

Вики Терзийска-вокалистка на група „Мастило“ и посланик на мисията на организацията:
„Не знам, имам чувството, че тези хора наистина носят промяна.Но не тази промяна, с която натрапваш визия, а тази на правото на избор на визия.“

„Младите хора остават и се връщат на инат, инат, който е свързан с   обичта и емоциалната привързаност към родното“

Ивайло Епитропов-учредител и магистър по право:

„В заключение искам да кажа, че в един друг социален и исторически контекст Мартин Лутер Кинг е казал: „Аз имам една мечта.....“.  Днес група млади хора от Казанлък казваме: „ Ние имаме една мечта...“, а именно да създадем условия за живот и реализация в Община Казанлък, които правят всички различни, но равни. Да не е плод на изключителни усилия, борбеност, сила на духа и шанс един човек с увреждания да стане параолимпиец, а да има предпоставките и условията това да е нормално явление. Дано това да стане и мечта на властта в Казанлък, която да реализираме не някога, а в един обективен срок.“

Георги Григоров-учредител и одитор:“Имаш права като млад човек и първото ти право е да знаеш правата си“

Минчо Байков-учредител и журналист:
„... и никой възръстен няма да разбере колко е важно това, за което се борим.“
 
Банер

Културен афиш:

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: