Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Полицаи, съдии и НПО обсъдиха взаимодействието си по прилагане на Закона за защита срещу домашното насилие

Повече от две години полицейските структури набират опит и практика в прилагането на Закона за защита срещу домашното насилие. Допреди няколко години полицията беше единствената институция, която се опитваше да решава този проблем и да предостави защита на жертвите, при ограничените правомощия, които законите им даваха в тази насока.  След влизане в сила на ЗЗДН през м. април 2005 г.,  полицейските служители имат мощни съюзници – съдът, който има вече водеща роля по отношение защитата на жертвите и неправителствените организации, които в последните  четири -пет години успешно развиха програми и услуги за подкрепа на жертвите.  Днешната среща имаше за цел да провокира конструктивен диалог по досегашната практика в прилагането на закона, за да бъдат отстранени недостатъците или грешките и да бъдат координирани процедурите и усилията на институциите, с цел – по-ефикасна защита на хората, потърсили помощ срещу домашното насилие.

На срещата присъстваха председателят на Районен съд – Стара Загора г-н Р. Чиликов, Зам. председателя т-н Г. Атанасов и съдиите от Районен съд – Режев, Аджелев и Георгиев обсъдиха с полицейските инспектори от РПУ – Стара Загора конкретни казуси и уточниха изискванията към процедурите при искане на незабавна съдебна защита по чл.4, ал. 2 от Закона за защита срещу  домашното насилие. Обърнато бе внимание, че прилагането на мерки по този закон, не изключва образуването на наказателни производства, при наличие на данни за престъпление от общ характер. Представителите на съда направиха предложения за оптимизиране на бланките за работа по закона и обсъдиха със служителите на съда ефективността на различните мерки за защита.

На срещата бяха представени и актуалните услуги за жертвите на домашно насилие, предоставяни от двете старозагорски сдружения “Самаряни”  и “Алтернатива 55”  и бяха обсъдени различните аспекти на партньорството между полицията и гражданския сектор при подкрепа на жертвите на домашно насилие.

От влизане в сила на закона до днес  на територията, обслужвана от РПУ - Стара Загора са издадени 21 заповеди за защита, като 2 от тях са за незабавна защита. РПУ – Казанлък контролира изпълнението на 12 заповеди. По една заповед има издадена на  териториите, обслужвани от РПУ – Раднево и Гълъбово.
 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: