Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Нова социална услуга за подкрепа на лица с деменция и техните семейства предлагат в Казанлък


Нова социална услуга за жителите на община Казанлък, подходяща за подкрепа на лица с деменция и техните семейства разкриха в града на розите. Това  е първия подобен дневен център, открит в цяла югоизточна българия, с конкретна целева група – лица. Дългосрочната цел е потребителите да получават необходимата социална подкрепа от професионалисти през деня, както и превенция на настаняването им в резидентни социални услуги, където те да живеят откъснати от обичайната си, семейната среда.Дневния център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства разполага с капацитет 40 (четиридесет) места за дневни и почасови грижи.

Лицата желаещи да ползват СУ в ДЦ за лица с деменция, трябва да притежават валидно Експертно решение на трудово-експертна лекарска комисия, Националнаекспертна лекарска комисия (ЕР на ТЕЛК/НЕЛК) или Протокол от лекарска консултативна комисия (ЛКК), с определена диагноза – деменция, както и да имат адресна регистрация на територията на община Казанлък.

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: