Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Обявиха конкурс за 265 войнишки длъжности в Сухопътните войски


Със заповед на командира на Сухопътните войски са обявени 265 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина. Включително в и гарнизоните в Казанлък, Карлово и Стара Загора. Срокът за подаване на документите чрез структурите на Централното военно окръжие е до 26 август.Конкурсът включва изпит по физическа подготовка, тест за проверка на общата култура на кандидатите и събеседване. Съгласно Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, при равен бал, на по-предно място се класира кандидат, подписал договор за служба в доброволния резерв. Конкурсите ще се проведат от 8 до 21 декември т.г.

Кандидатите за войници, спечелили конкурса, се приемат на военна служба, ако към датата на приемането на военна служба не са навършили 40 (41 или 44) години. Възрастта от 41 или 44 години се прилага по отношение на кандидатите, които са изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред. Те кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба).

Възрастта от 41 години се прилага за упражнилите правото си на пенсия, а 44 години за неупражнилите правото си на пенсия. Повече информация за конкурса може да откриете на интернет страниците на Министерството на отбраната и на Централното военно окръжие.


 

coronavirus.bg