Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Нови допълнения и изменения в Наредба №4 за реда за спиране, престой и паркиране на ППС

На територията на Община Казанлък действа Наредба No4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на Община Казанлък, която e приета с Решение от 31.03.2022г. на Общински съвет-Казанлък.Целта на настоящото предложение за изменение на Наредбата е да бъдат изменени част от текстовете на подзаконовия нормативен акт, а други да бъдат допълнени, чрез което да се повиши ефективността на организацията на движение в град Казанлък.

Очаквани резултати от изменение на Наредба No 4 за реда за спиране, престой ипаркиране на пътни превозни средства на територията на община Казанлък е Да се повиши ефективността на организацията на движение в град Казанлък.Изменението ще спомогне за създаване на условия за решаване на проблемите спаркирането на живущите в централна градска част на територията на гр. Казанлък.

При фактическото прилагане на разпоредбите на наредбата се констатира необходимост от увеличаване на броя автомобили на едно домакинство и диференциране на таксите за управляващите един, два и три автомобила. Във връзка с това е внесеното предложението за промяна в уредбата.


 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж