Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Колежът в Казанлък преминава в структурата на Технически университет София

Обединеният технически колеж в София и Техническият колеж в Казанлък се обединяват в Технически колеж в структурата на Техническия университет в София.Постановление за преобразуването беше прието от Министерския съвет по искане на ректора на висшето училище. То е направено въз основа на решение на академичния съвет и с положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката .

Целта на обединяването на двата колежа в едно основно звено е консолидиране на структурите и намаляване на административната тежест, с което се постига оптимизиране на финансовите разходи, подобряване на качеството на обучението и на условията за развитие на академичния състав.

С обединяването няма да се променят местоположенията, в които понастоящем се провежда обучението на студентите. Базите в Казанлък, Ботевград, Козлодуй и София се запазват. Не се променят също професионалните направления и специалностите, по които студентите се подготвят за придобиване на степен "професионален бакалавър по...". Обучението ще се обезпечава от академичен състав на основен трудов договор в Техническия университет в София, обединен в две катедри. За специализираното практическо обучение са привлечени и водещи специалисти от промишлени предприятия.

Утвърденият от Националната агенция за оценяване и акредитация капацитет на звеното е за общо 760 студенти по специалности от професионалните направления: "Машинно инженерство", "Електротехника, електроника и автоматика" и "Енергетика".

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж