Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Община Мъглиж спечели нов Европейски образователен проект


Община Мъглиж  започва активна работа по Европейски проект за устойчивост на добрите практики, внедрени и използвани в образователната система на Община Мъглиж за превенция от ранно отпадане от системата на предучилищно и училищно образование на деца от уязвими групи.Община Мъглиж подписа договор с Министерството на образованието и науката и стартира изпълнение на проект  „Хъб за функционално свързани социални и образователни услуги в подкрепа на децата от уязвими групи и техните семейства” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. Основната цел на проекта е да се създадат възможности за всеки да живее здравословно, отговорно и независимо, чрез изграждане на 3 хъба за функционално свързани социални и образователни услуги в подкрепа на децата от уязвими групи и техните семейства на територията на общините – Мъглиж и Николаево.

Ще бъде изграден и спортно-игрови салон в ДГ "Камбанка" гр. Мъглиж, което ще даде възможност на всички детски градини на територията на общината да използват пространството за работа с деца от целевата група. Предвижда се разработване и прилагане на иновативна интердисциплинарна спортно-игрова методика за деца от 0 до 6 г. Ще бъдат назначени здравни и образователни медиатори, спортни обучители, които ще подпомагат работата на педагозите.

Общият размер на допустимите за финансиране разходи е близо 500 хил. евро, като предоставеното от програмата финансиране  е 100 %.
Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж