Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Среща по проект „Живо наследство за всички“


Среща по проект „Живо наследство за всички“ по Програма „ERASMUS +“ се проведе  в Казанлък. В нея взеха участие директори на културни институции и представители от различни европейски страни сред които  Латвия, Гърция, Полша, Кипър и Германия.Проектът е насочен към постигне на достъпност на уязвимите групи от горепосочените страни към културното и историческо наследство. Обменът на опит и създаването на онлайн обучителна платформа, представяща резултатите от проекта ще увеличи достъпността на обучението за уязвими групи, ще увеличи възможностите за изследване на европейското културно наследство за тях и ще създаде нови възможности за обучение в областта на европейското културно наследство.
Мобилизиране на местни участници, подпомагащи интеграцията на обществото и социалното включване чрез достъпността на културното наследство ще доведе до приобщаващ растеж с добре функциониращо демократично, приобщаващо общество, основано на солидарност и равен достъп до култура и свързани услуги.

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж