Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Община Казанлък oбяви прием на кандидатури за членове на Съвета на децатаВ Община Казанлък, в срок до 20 май 2022 г. всички деца и ученици, отговарящи на конкретни условия, могат да кандидатстват за членове на Националния детски консултативен орган – Съвет на децата. Условията, освен възрастови, са свързани с притежаването на качества, като активност, креативност, толерантност, ангажираност към обща кауза, умение за водене на преговори и участие в групови дискусии.  Тези качества трябва да се докажат с Мотивационно писмо, част от документите за кандидатстване. Децата могат да кандидатстват и индивидуално, но е изключително важно е кандидатът да опише как ще работи с другите деца от областта си. Ролята на детето е представителна, т.е. то изразява интересите на децата от областта си, а не само своето лично мнение. При попълване на формуляра, след като детето посочи в кое направление кандидатства, има възможност да отбележи дали се самоопределя като дете от уязвима група. С това отбелязване автоматично участва в класирането и за свободните квотни места. Подборът на членове на всички нива се извършва, спазвайки принципите на публичност, прозрачност, равенство.

Кандидатите за членове на Съвета на децата подават своите кандидатури на гише № 2 „Деловодство“ в Център за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Казанлък, гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, както и могат да бъдат изпращани по електронен път. През 2022г., Съвета трябва да включи представители на младите хора между 13 и 16 годишна възраст, от всяка административна област. В съвета се предвиждат и 4 квоти за деца от уязвими групи и 1 квота за представител на децата, получили международна закрила в България.  На децата се дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: