Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Откриват процедура по провеждане на конкурс за управител на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“

Договорът за управление на „Многопрофилна болница за активно лечение – Д-р Христо Стамболски“, гр. Казанлък  изтича на 12.05.2022 г., поради, което е необходимо да бъде открита и процедура по обявяване на конкурс за избор на управител.Съгласно Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Общината упражнява правата си на собственост в общинските публични предприятия и  правилника гласи, че членове на органите за управление в публичните предприятия се избират и назначават чрез конкурсна процедура, чиято цел е формирането на професионални и независими органи на управление и контрол. От  Закона за публичните предприятия, всички членове на органите за управление и контрол се избират и назначават след провеждане на конкурс.

Съгласно Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия органите на местното самоуправление определят условията и реда за номиниране на кандидати за членове на органите за управление и контрол на общинските публични предприятия. Във връзка с провеждането на конкурси за номиниране на органите за управление и контрол Общински съвет – Казанлък  назначава комисия, състояща се от девет членове, трима от които са независими експерти. Комисията за номиниране е в състав от постоянни и сменяеми членове, които отговарят на изискванията на Наредба No 19 на Общински съвет– Казанлък.

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж