Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Промени, улесняващи реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини

Днес на редовна сесия на Общински съвет – Казанлък бяха приети изменения и допълнения на Наредба № 9 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Казанлък. Определени са допълнителни критерии за прием и са прецизирани текстовете в документа.

Целта на промените родителите да бъдат максимално улеснени при кандидатстването, да се осигури по-висока защита и сигурност на личните данни,   премахване релациите на електронната система с други бази данни, което ще повиши стабилността и устойчивостта на системата, осигуряване на мобилност и независимост на специализирания софтуер от други сървъри и зависимости.

Приети са три нови критерия за прием:

  1. 1. „Деца, на които единият или двамата родители са с постоянен и/или настоящ адрес в община Казанлък“ - Критерият носи 10 т. предимство при кандидатстване за детска градина на деца, на които единият или двамата родители имат адресна регистрация в общината, пред жители на други общини, желаещи детето им да посещава казанлъшка детска градина.
  2. 2. „Деца, на които единият или двамата родители са с постоянен и/или настоящ адрес в град Казанлък„ - Критерият касае кандидатстващите за място в детска градина, намираща се на територията на град Казанлък, т.е. за централните сгради на общинските детски градини. На практика, живеещите в град Казанлък ще имат предимство от 10 т. пред живущите в останалите населени места.
  3. 3. „Деца, които в съответната календарна година навършват 2 години (само за яслена група).“ – Критерият засяга желаещите да кандидатстват за яслените групи към детските градини и дава 10 т. предимство на деца, които в съответната календарна година навършват 2 години, пред по-малките кандидатстващи, имайки предвид, че право да посещават яслена група, съгласно нормативната уредба, имат децата, навършили 10-месечна възраст.


Другата съществена промяна е в критерия, касаещ учащите родители. В досега действащата Наредба № 9 предимство от 10 т.  получаваха деца, на които и двамата родители са студенти в редовна форма на обучение. След гласуваната промяна днес, децата ще получават предимство дори и само единият родител да е студент в редовна форма на обучение.

Важно е да се знае и другата нова разпоредба, регламентира в новия чл. 53, ал. 1, а именно, че в края на всяка календарна година, след приключване на дейностите по приема, съгласно утвърдения график за работа на електронната система, всички активни заявления се заличават автоматично. Това означава, че ако до м. декември на текущата година, чакащите за място в детска градина не са се класирали, заявлението се заличава автоматично и през следващата календарна година, родителите ще трябва да регистрират ново заявление за кандидатстване.

Съгласно утвърдения от кмета на общината График на дейностите за 2022 г., електронната система за прием на деца в общинските детски градини ще бъде отворена за регистрация на заявления по новите правила на 11 март 2022 г. Тогава ще бъдат публикувани свободните места за мартенското класиране.

Обръщаме внимание на родителите на деца, които в настоящата календарна година навършват 3 години и следва през месец септември да постъпят в първа група на детска градина, че трябва да кандидатстват в периода от 8 до 18 април включително, класирането ще се обяви на 21 април, а записването е в периода от 21 до 29 април, включително.

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж