Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


24 са точките в дневния ред на заседание на ОбС Казанлък през февруари


24 точки ще разгледа на предстоящата сесия на Общинският съвет на Казанлък.Сред точките в проекта за дневен ред е решение относно Отчет за дейността на фондацията за 2021 г. и Проект за бюджет на Фондация ”Чудомир” за 2022 г., както и избор на Управителен и Контролен съвет на сдружението с Мандат 2022-2025 година. Съветниците ще обсъждат и проект за учредяване на безвъзмездно право на ползване, за срок от 5  години, на имот общинска собственост, част от самостоятелен обект в сграда на Общинска организация ”Съюз на инвалидите в България”, находящ се на ул. ”Любомир Кабакчиев” 6 в Казанлък. Сред точките в дневния ред са и решение относно откриване на процедура по провеждане на конкурс за управител на публично предприятие ”Многопрофилна болница за активно лечение - Д-р ”Христо Стамболски”. Ще бъде обсъден и проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Казанлък. Заседанието ще се проведе 24.02.2022 г. от 09:30 часа, в зала ”Инфра” при спазване на всички противоепидемични мерки за безопасност.

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: