Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Готов е планът за младежта на Община Казанлък за 2022г.Ежегодно Кмета на Община Казанлък анализира състоянието на младежта в общината и изготвя проект на Общински годишен план за младежта, който се приема с решение на Общински съвет.


В него са заложени целите и приоритетите на политика за младежта, в съответствие с Националната стратегия, като се предвиждат ресурси за неговата реализация от общинския бюджет. Приложеният Общински план за младежта на за 2022 г. е изготвен по методология на Министерството на младежта и спорта. В него се анализира състоянието и предизвикателствата на младите хора в общината. Община Казанлък заедно с младежки организации на територията на общината, ежегодно разписват, предлагат и организират инициативи и дейности за повишаване активността на младото население. През месец ноември 2021 г. предложенията са обобщени и обсъдени от Младежки общински съвет – гр. Казанлък и организации за млади хора. Общинският план за младежта на Казанлък за 2022 г. се обезпечава от „Младежки календар“, част от бюджета на общината.

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж