Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания ще бъде разкрита в Община Казанлък


Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания ще бъде разкрита в Община Казанлък. Кметът на Казанлък , Галина Стоянова предлага Общинския съвет да даде своето съгласие за реализацията на проект  финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси„ 2014-2020 г.В рамките на проекта ще бъде разкрита нова социална услуга за жителите на община Казанлък – Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства. Дневният център ще функционира 12 месеца в рамките на проекта и ще предоставя дневни, полудневни и почасови услуги с капацитет 40 потребители. С разкриване на услугата ще бъде осигурена възможност хората с различни форми на деменция и техните семейства да разнообразят обичайна си физическа и социална среда и да бъдат включени в различни занимания по интереси, съответстващи на възможностите им.

Потребители на новия Дневен център ще бъдат лица, настанени в специализирани институции, и лица, живеещи в семейна среда, а чрез разкриването му ще бъде осигурена ефективна мярка за превенция от настаняване в институция на лица с различни форми на деменция. Достъпът до дневни грижи за хората с деменция значително ще облекчи негативните последствия от заболяването за другите членове на семействата им, като им осигури възможност да извършват икономическа дейност и да се грижат за собствените си потребности. Общата стойност на проекта е 400 000 лв., представляващ 100% безвъзмездна финансова помощ. Проектът е със срок на изпълнение 16 месеца и ще се реализира в периода 01.01.2022 г. – 01.05.2023 г.

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж