Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


18 са точките в дневния ред на януарското заседание на ОбС Казанлък

18 точки ще разгледа на предстоящата сесия Общинският  съвет на Казанлък. Сред точките в проекта за дневен ред е решение относно поемане на общински дълг за изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Казанлък - Етап 2“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“, по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020.Съветниците ще обсъждат и проект за възлагане предоставянето на услуга от общ икономически интерес (УОИИ) в рамките на проект ”Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания - Етап 2 - предоставяне на новите услуги” по процедура BG05M9OP001-2.090, финансиран по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Сред точките в дневния ред са и решение относно приемане на Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък за периода 2021-2022 година. Заради противоепидемичните мерки заседанието ще се проведе чрез видеоконферентна връзка и ще бъде излъчено на сайта на Общински съвет Казанлък.

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж