Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Община Казанлък започна работа по проект „Социално-икономическа интеграция и подобрен достъп до образование в община Казанлък“

Проектът “Социално-икономическа интеграция и подобрен достъп до образование в община Казанлък“ има за цел работа за активно включване в икономическия и социален живот на уязвими групи, хора в риск или жертва на дискриминация, населяващи територии, в които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация.

Всички организации, заявили своя интерес на етапа на подготовка на проекта, са включени в изпълнението в качеството им на партньори. С финансиране от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ще се осигури трудова заетост до 12 месеца за общо 92 лица от целевите групи. През 2021 година стартира строителството на 10 социални жилища с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Като дейност към настоящият проект, всички потребители на тези социални жилища, ще получат експертна подкрепа за постигане на трудова, социална, здравна и образователна интеграция. С финансирането по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ ще бъдат подкрепени различни дейности свързани с развитието на учебните заведения. Дейностите ще се изпълняват до края на месец юни 2023 година, а проектът е финансово подкрепен от двете оперативни програми „Развитие на човешките ресурси“ и Наука и образование за интелигентен растеж“, с договорено е финансиране в размер 1 555 364,20 лв.

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: