Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


ОбС Казанлък прие план-сметка за дейностите по чистота


На извънредна сесия Общински съвет – Казанлък прие План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в размер на 8 660 538 лева.  През тази година се налага закупуването на съдове за събиране на отпадъци във връзка с голямата амортизация на такива по града и населените места.

Също така и за да се изпълнят задълженията по разделно събиране на отпадъците в план-сметката за 2022 година се прилага закупуването на 3 броя големи контейнери за разделно събиране, които ще бъдат поставени на удобни места за гражданите.

Припомняме, че няма да има увеличение на таксата за битови отпадъци за 2022 г. територията на община Казанлък.


 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: