Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


21 точки влизат в дневния ред на ноемврийската сесия на Общински съвет Казанлък21 точки ще разгледа на предстоящата сесия Общинският  съвет на Казанлък. Заседанието ще се проведе онлайн на 25 октомври от от 09:30 ч.Сред точките в проекта за дневен ред е решение за Прехвърляне в полза на ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ”Поликлиника”, UVC оборудване за дезинфекция, 2бр. вентилационен модул и 1 бр. стенен модул, един брой рентгенов апарат, както и предоставяне на общинска собственост на Търговските обекти ”Аптека” и ”Кафе аперитив”. Също така и Променя наименованието на ”ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР РАЙОННА ПОЛИКЛИНИКА - КАЗАНЛЪК” ЕООД ;

Съветниците ще обсъждат и проект за решение относно прекратяване на Договор за учредено право на ползване, върху недвижими имоти - частна общинска собственост и откриване производство по ликвидация на ”Казанлъшка Искра” ЕООД

Сред точките в дневния ред са и решение относно кандидатстване на Община Казанлък с проектно предложение по Проект ” Красива България” - 2022 г. Заради противоепидемичните мерки заседанието ще се проведе чрез видеоконферентна връзка и ще бъде излъчено на сайта на Общински съвет Казанлък.

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж