Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Казанлъчанка дари средства за подпомогане да се изгради Център за въздушно наблюдение

Наталия Дамянова - майка на бъдещите пилоти, близнаците Георги и Станислав Чолеви, от Казанлък, направи дарение от името на семейството си на ВВВУ „Г. Бенковски“. Финансовата подкрепа е от името на семейството им.Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски" подготвя висококвалифицирани летци сред които са и братята Чолеви първокурсници от новия Випуск и са единствените братя сред новоприетите курсанти и се нареждат сред над 36-те братя и сестри, обучавали се в авиационната ни Алма матер.

Дарените средствата ще подпомогнат за изграждане на Център за въздушно наблюдение, в който бъдещите пилоти ще имат възможност да доразвият своите умения.

Началникът на висшото учебно заведение, бригаден генерал Юлиян Радойски, и Наталия Дамянова подписаха договор за приемане на дарението и за използването му, съгласно волята на дарителите.

 

coronavirus.bg