Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новият директор на Галерията в Казанлък представи програмата си за управление

Новоназначеният директор на Художествената галерия в Казанлък д-р Пламен Петров представи пред медиите своята програма за развитие на институцията. Д-р Петров поясни, че един от мотивите да избера Художествената галерия в Казанлък е, че колекцията и е една от най-интересните и ценни художествени колекции, които се съхраняват в страната, извън столицата. А вторият мотив е, че институцията е обозрима като обем и добре подредена, и стопанисвана през годините. Той определи и някои от проблемите за Галерията, като според него, един от тях е липсата на експертиза по отношение на реставрация, по отношение на изкуствоведската и на историческата част. „И това през годините е обособило колекцията като неизследвана, недобре социализирана в публичното пространство. С моите претенции на изкуствовед и човек, който е работил във втората по големина галерия в държавата, в различни изследователски екипи, считам, че бих могъл да допринеса да бъде компенсиран този дефицит по отношение на популяризиране на колекцията“, каза новият директор на Галерията в Казанлък.


Според д-р Петров другият голям дефицит изобщо на музейните институции в страната, включително и на Художествена галерия – Казанлък е недобре водената и несистематично провежданата образователна политика, както и обособяването на галерията в един културен център – реално работещ, възпитаващ, генериращ действителни ползи за региона или за града, в който е позиционирана институцията. Петров изрази мнение, че това се дължи на липсата на добре подготвени кадри, а също и на финансовите измерения на провежданите политики.

„Това са двете големи посоки, в които на мен ми се иска и вярвам, че ще преминем заедно с екипа на институцията през следващите пет години, в посока да направим прозрачно случващото се в Галерията, да дадем прозрачност на колекцията като я дигитализираме и споделим в общото пространство, без опасения, че дигиталното ще ощети галерията и хората няма да влязат в нея“, поясни Петров.

Превръщане на институцията в място за споделяне, на място за диалог между различните изкуства, – това е друга насока, в която ще работят новият директор на галерията и неговия екип. Петров определи като не по-малко важна посока, в която ще работи с екипа на галерията по-адекватното ситуиране на къщите-музеи на Ненко Балкански и на Дечко Узунов, които са филиали на галерията, в Културния календар на Казанлък и на страната.

По отношение на изложбения план Петров подчерта, че за 2021 година Галерията има начертан такъв план и той ще бъде изпълнен, а за план, в изготвянето на който ще участва той, може да се говори чак през 2022 година, която ще бъде посветена на творчеството на Иван Милев с цикъл от събития. Другата важна посока, в която ще се върви, извън това, че всяка следваща година, концепцията на директора на галерията ще бъде посветена на някое от имената свързани с Казанлък, е въвеждането на няколко платформи, които ще имат за цел да променят отношението на различните типове публики на институцията. Първо, ще се започне с една платформа, която звучи познато, като „Картина на месеца“. Тя ще бъде съпроводена с въвеждането на нови медийни средства, за да бъде по-комуникативна и за младата публика.

През 2022 година ще започне да работи една образователна платформа, която ще има за цел да привлече подрастващи изкуствоведи, които да бъдат на своеобразен практикум в Галерията в Казанлък. „Градът безспорно е една от люлките на изследване на изкуството във фигурата на Иван Енчев – Видю. В този смисъл Казанлък е подходящо място за генериране на подобни практикуми“, каза Петров. Той поясни също, че в следващите години ще бъдат въведени и други платформи, като реставрация на къщи, като лято в музея и други, които ще бъдат фокусирани върху решаването на различни проблеми и компенсирането на дефицити, които институцията има. Един от най-големите дефицити е липсата на реставратор, което, по думите на д-р Петров, е доста компрометиращо за функционирането на Галерията, защото основната и функция е да съхранява и да опазва. В този смисъл той подчерта, че това трябва да бъде свързано с намирането на средства, с които в Галерията в Казанлък да бъдат привлечени експерти, които да реставрират картини.

Друг важен момент в дейността на новия директор на галерията е създаването на художествен съвет към Галерията, независим външен орган, при определяне на Художествения годишен план. Ще бъдат обявявани сесии, в които ще могат да бъдат внасяни предложения към институцията, които ще бъдат разглеждани от Художествения съвет, в който ще участват и художници от местната структура на Съюза на българските художници. В този съвет, освен директора на Галерията, ще има и външни експерти.

В заключение д-р Пламен Петров каза: „В моята концепция за развитието на Галерията аз залагам и на търсенето на баланс между работата с колекцията, работа с местната художествена общност и внасяне на гостуващи експозиции в града.“

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: