Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


ПО ИЗИСКВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗАПОЧВА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПОТО ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО СЕЛО ШЕЙНОВО


След задължителната рекултивация на депото за биоотпадъци в село Черганово, Община Казанлък започва работа по Проект „Рекултивация на общинско депо за инертни, строителни отпадъци“ от идния понеделник. Проектът е съгласуван с РИОСВ и включва два етапа: Техническа рекултивация на депото и реализация на ново депо за неопасни инертни отпадъци. Депото за неопасни /инертни, строителни отпадъци на община Казанлък е разположено в землището на с. Шейново, местност „Голяма Варовита“ и заема площ от 34,968 дк. Ще се работи за възстановяване на естествения терен върху обща площ 21 дка, които към момента, според европейските изисквания, са нарушен терен.
Междувременно, гражданите ще могат да депонират строителни отпадъци на Претоварната станция/ местност Каракос, Черганово/ и да поръчват контейнери от Общинското предприятие, както и досега.

Рекултивацията изисква спиране на дейността на депото. Поради това Община Казанлък осигурява услугите за граждани съгласно Наредба 23, според която всеки тон на човек депониране е безплатен, а над това количество се таксува по наредбата срещу заплащане. Рекултивацията включва дейности, които не предполагат образуването на вредни емисии и опасни вещества, при които се осъществява или е възможен контакт с води или почви. Не се очакват рискове за човешкото здраве.

Строителните дейности се ограничават само в границите на имота.

Строително-монтажните работи включват: Изкоп и преместване до 100 м. на хумус; Изкоп и преместване до 100м. на строителни отпадъци.

Въздействието върху околната среда ще бъде следено чрез система за мониторинг, която обхваща различни специфични дейности като контролно-измерителна, аналитична, информационна и предупредителна. Не се очаква отрицателно въздействие върху околната среда и здравето на местните жители.

След рекултивацията Община Казанлък ще кандидатства с проект за откриване на ново депо за строителни отпадъци в същата местност.

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж