Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Нова социална услуга в Казанлък

Община Казанлък ще кандидатства за разкриването на нова социална услуга за възрастни и хора с увреждания. За това даде съгласието по време на редовно заседание Общинският съвет. На Общината ще кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Нова дългосрочна грижа за  възрастните и хората с увреждания – етап 2- представяне на новите услуги“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Целта на процедурата е възрастни хора и хора с увреждания да бъдат изведени от специализираните институции и превенция на институционализацията на тези лица чрез предоставяне на социални услуги в общността за дневна и почасова грижа. Чрез изпълнение на процедурата ще бъде обезпечено предоставянето на новите услуги в общността, за които е изградена подходяща инфраструктура със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“.


Общинският съветник от ГЕРБ Иван Гитев подчерта, че всички дейности в социалната сфера са активни в последните години в Казанлък, защото е такава политиката на администрацията на кмета. Според него, всички възможности, които предлага Законът за социалното подпомагане се използват, за да бъдат покрити максимално нуждите на различни социални групи. Гитев припомни, че на територията на Община Казанлък са създадени центрове и за деца, и за възрастни, включително и специализиран дом за стари хора с деменция, като той приютява и потребители от цялата страна. „За съжаление броят на чакащите е много по-голям от капацитета на дома – каза Гитев.- През 2020 година Община Казанлък откри ново крило към сградата на този дом, като обзавеждането е съобразено с всички изисквания за средата, за да може ползвателите на услугите да са адекватно позиционирани там. На този етап предстои, и ние затова подкрепихме решението, Община Казанлък да разкрие самата социална услуга в тази нова част. Това е важно, защото Общината е конкретен бенефициент по тази програма и финансирането е сто процента, което означава, че няма да се натоварва бюджетът на Общината. Освен това, целта е тези хора да се намират в среда максимално близка до семейната, в рамките на почасовата услуга, която ще им бъде предоставяна. С решение на ОбС през 2018 година и със съответно финансиране от Оперативна програма „Региони в растеж“ беше изграден този дневен център за подкрепа на лица с различна форма на деменция и техните семейства. Именно поради важността на проекта за тези уязвими групи в обществото ние подкрепихме това предложение. Още повече, че това е политиката на Администрацията на кмета Галина Стоянова.“

Съветниците дадоха съгласието си да бъде създадена и да функционира социална услуга Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства, който е с капацитет 40 потребители. Максималният размер на финансовата помощ е 401 хил.лв., 100 процента безвъзмездна финансова помощ.

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж