Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Програма за закрила на детето на Община Казанлък

На редовно заседание на ОбС в Казанлък бе приет отчет за изпълнението на  Общинската програма за закрила на детето за 2020 година и бе приета програмата за 2021 година.


Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата, осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца, подобряване здравето на децата, защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие, експлоатация и просия, насърчаване на участието на децата в обществения живот, са сред приоритетите на Общинската програма за закрила на детето. Приоритет е и закрила на децата с изявени дарби, за което са заделени 30 хил.лв. 

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж