Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


100 хил. лв. за Covid – отделенията на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“


Промени в бюджета и Инвестиционната програмаза 2021 година бяха приети по време на редовното заседание на Общинския съвет в Казанлък. Във връзка сразпространението на коронавирус бе продължено финансовото подпомагане на медицинските работници в Covid – отделенията на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ за месеците април, май и юни 2021 година със сумата от 100 хил. лв. Средствата ще бъдат компенсирани от „Резерв“, заделен в начален план по дейност 998 „Резерв“ от Закона за защита при бедствията и за превантивни мерки с цел намаляване на риска от бедствия и аварии.

Сумата от 76 хил. 269 лв. ще бъде използвана за рекултивация на депото в с. Шейново. Средствата са възстановени от РИОСВ – Стара Загора по сметка на Община Казанлък като месечни обезпечения и отчисления по Закона за управление на отпадъците за периода от 1 март до 31 декември 2021 година. Първоначално за рекултивация на депото са предвидени 58 хил. 700 лв., които остават свободни.

С 4 хил. 231 лв. бе завишена сумата за отчуждителни процедури на трасе велосипедна алея от град Крън до град Шипка. Средствата за отчуждаване на трасето ще бъдат прехвърлени в дейност „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища“.

За инвеститорски контрол за завършване на СМР по проектите „Изграждане на социални жилища“ и изграждане на туристически комплекс „Светът на траките“ бяха гласувани съответно 3 хил.лв. и 5 хил.лв.  Съветниците дадоха съгласие с 33 хил. 400 лв. да бъде изкупена част от собственик на имот предвиден в Подробния устройствен план  за имота „ За  спорт и атракции“. С това ще бъде прекратена съдебната процедура, която коства на Общината немалко средства.

Сред приоритетите на Община Казанлък за 2021 година е ремонтът на Поликлиниката. Във връзка с това общинските съветници гласувата средствата предвидени за ремонт и довършителни работи да бъдат увеличени с 65 хил.лв., тъй като предвидените за тези дейности средства в бюджета за 2021 година в размер на 50 хил. лв. са недостатъчни.

Съветниците гласуваха и увеличаване на бюджета на Общински театър „Любомир Кабакчиев“ в параграфи за работна заплата в размер на 75 хил.лв. Средствата са от Централния бюджет по програма „60/40“.

С хиляда лева бе увеличена и сумата по програмата за лекари – специализанти в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ във връзка със заявени 7 броя заявления.

С 216 хил. лв. ще бъде субсидирано и Общинско предприятие „Балканинвест“, което реализира обществения транспорт на територията на Казанлък.

Във връзка с епидемиологичната обстановка в страната и ограниченията наложени на културните институти  281 хил.лв. ще бъдат добавени към бюджетите на Библиотека „Искра“, Фондация „Чудомир“ Културния и Туристическия календари, Общинско предприятие „Кухня – майка“, детските градини за вода, горива и ел.енергия.


 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж