Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Илиана Жекова (#ГЕРБ 28) участва в онлайн форум за ранно детско развитие


Кандидатът за народен представител от ГЕРБ 28 ИЛИАНА ЖЕКОВА участва в онлайн форума „Пропуски в политиките за ранно детско развитие. Възможни решения.“  Събитието е по инициатива на усилията на единадесет организации, които работят в сферата на ранното детско развитие и се застъпват за системна промяна, за разработване на политики за пълноценна грижа за детето до тригодишна възраст в семейството.
„Необходимо е да се работи в посока изграждане на цялостна политика за закрила на детето и семейството като се създадат интегрирани социално – здравни услуги за подкрепа.  Липсата на такива допълнително би възпрепятствала пълноценното развитие на детето и удовлетвореността на семейството при търсене на подкрепа. Създаденото до момента, както и опитът на другите европейски страни, може да ни послужи за основа, върху която да изградим собствен модел, съотносим към местните нужди. Важно е създадените услуги и подкрепа да са насочени към всяко дете и неговото семейство, независимо от социално положение и етнос”, казва Илиана Жекова.
По време на форума бяха представени добри практики за достъп до услуги на уязвими деца и семейства – ефективни политики и решения, прилагани в страни от ЕС и други държави, както и основни пропуски в политиките за пълноценна грижа за детето – бариери пред достъпа до качествени услуги на децата и жените от уязвими групи в България и възможни решения.
……………..
В листата на ГЕРБ (бюлетина №28)с кандидати за народни представители ИЛИАНА ЖЕКОВА е трета - с преференция 103.
Семейна е, с две вече пораснали деца и баба на прекрасен внук Виктор.
???? магистър „Социални дейности” и „Психология” от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”;
????общински съветник от ПП ГЕРБ в мандат 2019 – 2023 г. в Общински съвет – Казанлък;
????ръководител на групата общинските съветници от ПП ГЕРБ в Общински съвет – Казанлък;
????председател на „Постоянна комисия по здравеопазване, социална дейност и трудова заетост” и член на „Постоянна комисия по противодействие на корупцията, сигурност и обществен ред и за упражняване на контрол върху актовете издадени от органите на местната изпълнителна власт”;
????социален работник в Дирекция „Социално подпомагане” – Казанлък;
????директор на Дирекция „Бюро по труда” – Казанлък, към Агенция по заетостта.
#ГЕРБ 28   Работа, работа, работа!
………………..
Купуването и продаването на гласове е престъпление!


 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: