Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Проект за нова водопроводна мрежа в Шипка

Община Казанлък ще кандидатства за безвъзмездна помощ за финансиране на проект за осигуряване на вода с по-добро качество за питейно-битови нужди на жителите в град Шипка. Решението бе гласувано на заседание на Общинския съвет в Казанлък.


Средствата ще се търсят по направление „Проекти за подобряване качеството на питейната вода, ефективността при предоставяне на вода за питейно-битови цели за населението, в т.ч. и реконструкция/изграждане на водопроводи, при доказана необходимост от реконструкция на водопровода, за водоснабдителни системи, които обслужват до 2000 жители“ пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда към Министерството на околната среда и водите. Общината ще кандидатства с изготвен Технически проект „Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на град Шипка, община Казанлък“.

За да се стигне до изготвянето на този проект, преди години в Община Казанлък се проведе среща от създалия се инициативен комитет от жители на подбалканското градче, кмета на Шипка Василка Панайотова, кмета на Казанлък  Галина Стоянова и ВиК дружеството в област Стара Загора. Тогава бяха разисквани проблемите с безводието и честите аварии и се решава да се направи цялостен проект.

Сега Подобряването на качеството на водата за шипченци е отразено в Общинския план за развитие на Община Казанлък за периода 2014-2020 г., където е заложена специална мярка за подобряване на ВиК инфраструктурата на гр. Шипка. С решението си общинските съветници дават възможност Община Казанлък да насочи усилия към реализация на проекта като кандидатства за неговото финансиране към МОСВ.

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж