Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


В Казанлък ще се обсъжда изграждане на капацитет в областта на биоикономикатаСеминар, организиран от Българска стопанска камара в областта на биоикономиката ще се проведе в петък, 26 февруари 2021 г. от 13:00 ч. в Инфоцентър – ул. Искра №4. Срещата е насочена към изграждане на капацитет и споделяне на знания за биоикономиката и включване на заинтересовани страни от региона.
По време на семинара ще бъде представен Проект BE-Rural „Осъществяване на потенциала на регионалните и местните биоикономики“, ползите на биоикономиката и съществуващи технологични решения с приложение в Област Стара Загора и анализираните бизнес възможности на региона.

Зелената сделка – основни параметри, амбиции в областта на климата и чиста, достъпна и сигурна енергия; изисквания към управлението на отпадъците, които следва да бъдат спазвани и прилагани от общинските администрации; препоръки от местните участници към местното развитие и какво може /  не може да заработи при местните условия, са темите, които ще бъдат представени и обсъждани.

Биоикономиката обхваща онези части от икономиката, които включват възобновяеми биологични ресурси – като гори, култури, животни и микроорганизми – за производство на храна, материали и енергия.

С оглед изчерпването на изкопаемите ресурси, изменението на климата и нарастващото световно население, се изискват устойчиви и ефективни ресурси, които да гарантират благосъстоянието на обществата. Биоикономиката е един отговор на тези предизвикателства и обхваща различни сектори, като земеделие, околна среда, аквакултури и промишленост.

Биоикономиката вече е част от нашето ежедневие. Биологичните ресурси и иновативните технологии вече се използват за заместване на неустойчиви продукти и процеси, които в момента се произвеждат от изкопаеми ресурси.

В тази връзка, Българска стопанска камара участва в европейския проект BE-Rural („Осъществяване на потенциала на регионалните и местните биоикономики“, по програма Хоризонт 2020) е насочен към развитието на био – базирани стратегии и планове за засилено развитие на извънградските райони в ЕС),  Целеви регион за България е Област Стара Загора.

 

coronavirus.bg