Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Сдружение „Национален център за рехабилитация на слепи“ беше признато за национално представителна организация

Правителството призна Сдружение „Национален център за рехабилитация на слепи“ за национално представителна организация за срок от четири години. Сдружението осъществява дейност в обществена полза, като акцентът е извършването на основна рехабилитация, обучение, предпрофесионална и професионална подготовка и преквалификация на зрително затруднени лица за тяхното пълноценно приобщаване в обществото.


 

coronavirus.bg