Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" ЕООД обявява конкурс за заемане на длъжност

МБАЛ Христо Стамболски

МБАЛ Д-Р ХР. СТАМБОЛСКИ” ЕООД на основание чл. 90 и чл. 91 от КТ и във връзка с чл.68 от ЗЛЗОБЯВЯВА конкурс за заемане на следната длъжност:

  • Специализант по нервни болести – 2 места

Конкурсът  ще се проведе на 22.01.2021г. , както следва :

Специализант по нервни болести –  от 09:00 часа

Конкурсът се обявява в съответствие с  чл.17 ал.3 от Наредба N:1 /22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на Здравеопазването във връзка с чл.94 и чл.95 от КТ:

Изисквания към кандидатите:

Кандидатите да са:

- с българско гражданство,

- неосъждани

- висше медицинско образование

- с компютърна грамотност

Кандидатите да представят следните документи:

Молба /Заявление/ за участие в конкурса
Автобиография /за външни кандидати /
Медицинско свидетелство със заверка от психодиспансер /за външни кандидати/
Удостоверение за членство в БЛС
Препис- извлечение на трудова книжка /за външни кандидати /
Свидетелство за съдимост /за външни кандидати /
Нотариално заверени копия от диплома за висше образование  /за външни кандидати /

Начин на провеждане на конкурса :

Конкурсът ще се проведе на два етапа:

- Разработка на два въпроса по утвърден конспект / Конспектът може да бъде получен в отдел „Човешки ресурс“ в “МБАЛ Д-Р ХР.СТАМБОЛСКИ” ЕООД/ :

- Събеседване

Документите ще се приемат от 22.12.2020 г. до 20.01.2021 г. вкл. до 16:00ч. в отдел „Човешки ресурси” на “МБАЛ Д-Р ХР.СТАМБОЛСКИ” ЕООД гр.Казанлък.

УПРАВИТЕЛ: Д-Р КЕТИ МАНАЛОВА - ВЛАДКОВА
Последно променена в 23/12/2020

 

coronavirus.bg